arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen vid enheten för exponering och effekter är inriktad mot att förbättra förståelsen för exponering för kemikalier i miljön, hur de tas upp i organismer och till sist deras effekter, från molekylär nivå upp till ekosystemnivå.

Projektbeskrivning

Den utlysta anställningen ingår i projektet INSERT, vilket är finansierat av Naturvårdsverket. Arbetet inom INSERT syftar till att använda konceptet kemisk aktivitet inom experimentell ekotoxikologi. Målet med INSERT är att förbättra vår förståelse för kumulativa effekter av exponering för kemikalier och andra stressorer i sediment. INSERT är ett samarbete mellan experter inom ekotoxikologi, miljökemi, ekologi och biokemi. I arbetet ingår utveckling av testsystem för att bestämma kumulativa effekter av kemikalier. I testerna kommer kombinationer av kemikalier, med eller utan andra faktorer som temperatur och salinitet, att studeras på olika biologisk organisationsnivå med hjälp av bentiska evertebrater. Doktorandprojekt i kommer att omfatta både laboratorie-experiment och fältstudier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholms universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat