arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2018-11-27.

Projektbeskrivning

Denna doktorandanställning är en av 13 som erbjuds vid 8 universitet inom det nya EU-finansierade projektet ECORISK2050 Innovative Training Network (ITN). ECORISK2050-projektet kommer att utvärdera effekterna av globala förändringar på användning och utsläpp av kemikalier, deras transport och öde i jordbruks- och stadsmiljö, deras ekotoxicitet och risk för vattenlevande organismer och hur dessa risker kan mildras. Det specifika målet för denna doktorandanställning är att använda konceptet kemisk aktivitet för att utvärdera effekter av blandningar av kemikalier på ekologiska system. För att göra detta kommer vi att använda mikrobiella samhällen som modellsystem. Doktoranden kommer att utföra laboratorieexperiment med sediment som har berikats med kemikalieblandningar med olika kemiska aktivitet för att testa hypoteser om hur mikrobiella samhällen och deras funktioner påverkas av föroreningar, uttryckt som kemisk aktivitet.

Doktoranden kommer att ha ett 2 månaders utbyte vid IMDEA Agua Foundation i Spanien för att lära om akvatisk ekotoxikologi och ekologisk riskbedömning i förhållanden relevanta för södra Europa. Ytterligare ett 2 månaders-utbyte kommer att vara vid Norges Institut för Vattenforskning (NIVA) för att lära om Bayesian network-modellering och hur det kan tillämpas på effekter av kemikalieblandningar på mikrobiella system.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av docent Anna Sobek, tfn 08-674 72 30, anna.sobek@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.