arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-02-15.

Projektbeskrivning

Anställningen är inom projektet Isberget av organohalogenerade ämnen som finansieras av svenska forskningsrådet Formas. Kemikalier i rötslam speglar kemikalieanvändningen i samhället. Uppemot 100 000 kemikalier finns på den europeiska marknaden. En problematisk grupp av kemikalier är halogenerade organiska ämnen (OHC) vilka innehåller klor, brom, fluor eller jod. Vissa av dessa är långlivade, bioackumulerande, toxiska och har förbjudits. Men dessa har ersatts av många fler nya OHC, som har introducerats snabbare än riktade analysmetoder kan utvecklas för att mäta dem.

Syftet med doktorandprojektet är att karakterisera den totala halten och den kända andelen av extraherbar OHC som tas emot av ett avloppsreningsverk (ingående avloppsvatten), fångas upp (i slammet) och passerar igenom (utgående vatten) detta reningsverk. Förbränningsjonkromatografi används för att bestämma den totala halten OHC (hela isberget) och riktade analyser för att bestämma kända OHC (toppen av isberget). Kombinationen av dessa två metoder möjliggör kvantifiering av den andel OHC som är okänd (osynliga delen av isberget). En metod kallad misstänkt screening kommer sedan att användas för att identifiera och om möjligt, kvantifiera nya OHC i den okända fraktionen. De nya OHC som identifieras kommer även att analyseras och kvantifieras i vattenprover från reningsverkets recipient och i fisk fångad utanför avloppsreningsverket för att utvärdera deras förmåga att bioackumuleras, samt i vattenprover tagna uppströms från reningsverket, t ex från sjukhus, hushåll, dagvatten och soptippar (lakvatten) för att identifiera potentiella källor. Viktiga delar i projektet inbegriper utveckling av förbränningsjonkromatografi för flera halogenerade organiska ämnesgrupper, spårämnesanalys med bland annat högupplösande (Orbitrap) GC-MS och LC-MS för att kvantifiera organiska fluor-, -brom, -klor och –jodämnen i proverna, samt databehandling av massfragment för att identifiera och kvantifiera okända ämnen.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som kommer att bli eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Cynthia de Wit, tfn 08-674 71 80, cynthia.dewit@aces.su.se eller docent Jonathan Benskin, tfn 076 426 54 90, jon.benskin@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.