arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Miljövetenskap, vid tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde Miljövetenskap.

Din framtida arbetsplats

Du kommer arbeta på Tema Miljöförändring. Tema Miljöförändring bedriver högkvalitativ forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi. Vid Tema M finns även Centrum för klimatpolitisk forskning som är en tvärvetenskaplig forskarmiljö med inriktning mot bl.a. omställning, sårbarhet och anpassning, klimatvisualisering och beslutsstöd.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningen utlyses som en del av forskningsprojektet ”Stöd för aktörssamverkan och klimatanpassning av bostadsområden” som finanserias av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Det tvärvetenskapliga, men främst samhällsvetenskapliga, projektet fokuserar på befintlig bebyggelse och hur olika typer av fastighetsägare – bostadsbolag, villaägare samt bostadsrättsföreningar och deras organisationer – kan samverka för att tillsammans anpassa bostadsområden och fastighetsbestånd. Projektet kommer, förutom samverkan, att analysera klimatsårbarhet, mångfunktionalitet, organisation och styrning samt finansiering.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Miljöförändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är företagsekonomi, miljövetenskap, statsvetenskap eller motsvarande.

Dokumenterat goda kunskaper:

 • i intervjustudier, deltagandemetodik eller policyanalys är ett krav.
 • empiriskt eller teoretiskt - inom klimatanpassningsstudier t.ex. hur företag arbetar med klimatanpassning, utsläppsminskning och hållbar utveckling eller hur försäkringsbolag eller låneinstitut/finansiärer arbetar med finansiering av miljöåtgärder är särskilt meriterande.
Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i svenska eller andra nordiska språk samt engelska.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 augusti 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14229&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt fastställd lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat