arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Miljövetenskap vid tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 april

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Vi söker nu en doktorand inom Miljövetenskap vid tema Miljöförändring

Dina arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Vid Tema miljöförändring finns Linköping University Negative Emission Technologies (LUNETs) som är ett tvärvetenskapligt och internationellt forskningsprogram med inriktning mot både kritiska och utvecklingsorienterade studier av negativa utsläpp av koldioxid. Negativa utsläpp av koldioxid har blivit en allt viktigare, eller till och med omistlig, pusselbit för att nå ambitiösa klimatmål och är inskrivet i många länders nationella klimatstrategier. Utvecklingen av tekniker och metoder för negativa utsläpp (NETs eller carbon dioxide removal, CDR) är emellertid komplex, exempelvis på grund av väldigt begränsad erfarenhet av teknikerna och metoderna, bristfälliga, kontroversiella och osäkra vetenskapliga kunskapsunderlag, otydliga eller begränsande internationella och nationella regelverk, få ekonomiska incitament för teknikspridning och ett svalt intresse hos politiker och i industrin.

Anställningen som doktorand tillkännages som en del av LUNETs och i samarbete med Mistra Geopolitics.

Innehavaren av den annonserade tjänsten har stor frihet att i samråd med LUNETs forskningsledare utforma ett tvärvetenskapligt, men främst samhällsvetenskapligt och/eller humanistiskt orienterat, doktorandprojekt som handlar om tekniker för negativa utsläpp av koldioxid (NETs) eller metoder för att avskilja koldioxid från atmosfären (CDR). Dessa tekniker och metoder omfattar bland annat bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (s.k. bio-CCS eller BECCS), direktinfångning av koldioxid från atmosfären (s.k. DACCS), beskogning och återskogning, biokol, havsgödning samt förstärkt vittring. Ett doktorandprojekt kan exempelvis utformas kring hur föreställningar om eller genomförande av dessa tekniker eller metoder påverkar och/eller påverkas av naturresurstillgångar, rättviseprinciper, maktstrukturer, internationella relationer, regelverk, politik, ekonomi, teknikutveckling eller framtidsscenarier. 

Inom ramen för denna anställning förekommer arbets- och studieuppgifter som kräver mycket goda kunskaper i engelska. Goda kunskaper i svenska är meriterande. 

Din arbetsplats

Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning.

Dina kvalifikationer

Vi söker en motiverad person med god initiativ- och organisationsförmåga. Personen ska ha god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Följande dokumenterade förmågor är ett krav:
 • erfarenhet av samhällsvetenskapliga eller humanistiska metoder
Följande dokumenterade kvalifikationer är särskilt meriterande:
 • erfarenhet av samhällsvetenskapliga eller humanistiska studier av miljö, klimat eller ekologisk hållbarhet
 • erfarenhet av samhällsvetenskapliga eller humanistiska studier om klimatpolitik, globala eller regionala resursfrågor eller geopolitik

Om anställningen

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat. Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är statsvetenskap, sociologi, geografi, humanekologi, historia, nationalekonomi, globala studier, tvärvetenskapliga studier i miljövetenskap eller motsvarande.

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.  Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den  Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat