arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap med inriktning på regulatorisk ekotoxikologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 februari

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att bidra till bättre riskbedömning och hantering av kemikalier i EU, med särskild inriktning på Östersjön. Det övergripande målet är att förbättra utvecklingen av systematiska och transparenta riskbedömningar, vilket är avgörande för hållbar användning av kemikalier och för att nå miljökvalitetsmålet En giftfri miljö. Vi kommer att studera det faktiska arbetet med den nuvarande EU-lagstiftningen, såsom REACH och Vattendirektivet, genom att använda litteraturstudier och möjligen intervjuer med relevanta experter. Arbetet kommer att omfatta granskning av juridiska dokument och vägledningsdokument från Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska kommissionen, miljöinformation från kemikalieindustri, och kemikalieriskbedömningar som utförts av vetenskapliga kommittéer. Ett exempel på tidigare projekt av liknande karaktär finns här: www.aces.su.se/how-transparent-is-reach/.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Vi söker en person med bakgrund i (eko)toxikologi, miljökemi, miljövetenskap, riskbedömning eller liknande. Kunskap om kemikaliereglering och kemikalieriskbedömning är meriterande. Förmåga att projektleda och självständigt arbeta i nära kontakt med flera olika aktörer är viktigt, liksom dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska.

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av biträdande lektor Marlene Ågerstrand, tfn 08-16 40 21, marlene.agerstrand@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.