arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Miljövetenskap - inriktning urban ekotoxikologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer arbeta inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ChemFreeGarden, vars mål är att undersöka hur användning av kemikalier och material som finns i trädgårdsmiljöer påverkar vilda arter och människor.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi söker en doktorand som ska använda olika vetenskapliga metoder inom molekylärbiologi, ekologi och till viss del samhällsvetenskap för att utföra forskning i ett miljövetenskapligt projekt. Vi ska undersöka hur olika arter påverkas av kemikalier genom att analysera organismer från trädgårdar, utföra exponeringsförsök på lab, och i fältförsök identifiera skillnader i utförande av ekosystemtjänster i trädgårdar eller andra gröna miljöer inom staden. Doktoranden ska också samla in information från trädgårdsägare, kommun och företag som producerar material eller kemiska produkter. Doktoranden kommer att ha en ledande roll i genomförandet av både fältstudier och labexperiment.

Krav


- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Erfarenhet av vetenskapligt skrivande
- Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga
- Kunskap inom ekologi 
- Erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker
- Mastersexamen eller motsvarande i biologi, molekylärbiologi, kemi, miljövetenskap eller andra för projektet relevanta naturvetenskapliga fält

Meriter


- Praktisk erfarenhet av arbete i lab eller exponeringsförsök
- Erfarenhet av/utbildning i kemikalier eller toxikologi
- Erfarenhet av biologiskt fältarbete eller biologisk inventering
- Erfarenhet av statistiska metoder
- Erfarenhet av enkätundersökningar/intervjuer
- Erfarenhet av arbete med beslutsorgan/samhällsaktörer
- Erfarenhet av arbete med trädgårdar/parker

Hänsyn kommer också att tas till samarbetsförmåga, driv, självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens har den förmåga som krävs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultat på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå

Ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och ska bestå av CV, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare. Ansökan ska även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

 

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse Visstidsanställning