arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljöpsykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utlysning för doktorandtjänst inom Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet

Ämnesbeskrivning

Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön.

Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. För närvarande bedrivs forskning om samspelet mellan människan och belysning, upplevelse av stadsmiljö och mobilitet, människans roll för energieffektivitet i byggnader, samt allmänhetens syn på viltförvaltning. Forskningsresultaten bidrar till förståelsen av individens roll för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad vid forskargruppen i miljöpsykologi, Institutionen för arkitektur och byggd miljö. Anställningen och ingår i Lunds universitets Forskarskola Agenda 2030 https://www.sustainability.lu.se/education/agenda-2030-graduate-school och är del av  NorDark-projektet https://www.nordforsk.org/projects/unconventional-methods-inform-sustainable-design-mediating-needs-people-and-nature-nordic

Forskarskolan har doktorander anslutna till universitetets alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i två av de universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som har utvecklats med utgångspunkt i de utmaningar som definieras i de globala målen. Kurserna ger dig stora möjligheter att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbeten och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i andra aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt bidra till den globala hållbarhetsagendan och till att förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

NorDark-projektet är tvärvetenskaplig och syftar till att utveckla verktyg och ge vägledning om utomhusbelysning som tar hänsyn till både djur och människors behov. Projektet skall bidra med ny kunskap och teknik som bidrar till att utforma hållbara stadsmiljöer under dygnets mörka timmar. Miljöpsykologi bidrar med psykologisk teori och metod för att studera vad som utgör tillfredsställande belysning för människor i städers grönområden. Miljöpsykologiska perspektiv tillämpas för att skapa balans mellan belysta och mörka platser samt  för att förstå hur  belysningen kan gestaltas i förhållande till växter och djur i omgivningen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I forskningen ingår litteraturstudier, fältarbete med kvantitativa och kvalitativa metoder i Uppsala, Sverige och Ålesund, Norge, analys och skrivande.  I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Miljöpsykologi  uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För annonsen i sin helhet vänligen se:


https://lu.varbi.com/what:job/jobID:423297/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning