arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i miljömanagement och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  3 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar två anställningar som
Doktorander i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik
med placering vid avdelningen för Industriell miljöteknik vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Anställningarna är kopplade till ett nationellt, transdisciplinärt excellenscentrum som heter Biogas Solutions Research Center (BSRC). Doktorandanställningarna inom BSRC ska främja samproduktion av kunskap mellan akademi, industri och offentliga organisationer. 

Dina arbetsuppgifter

Den första doktorandanställningen kommer att fokusera på den framtida utvecklingen för det svenska biogassystemet. Forskningen kommer att engagera olika intressenter i det svenska biogassystemet för konstruktion och analys av sociotekniska scenarier som avser produktion, distribution och användning av biogas. Utgångspunkten för dessa scenarier är en tänkt tillväxt av den årliga nationella produktionen från dagens ca 2 TW till 10 TWh år 2030. Scenarierna kommer att fokusera på kritiska interaktioner mellan olika offentliga och privata aktörer, på möjligheter och hinder, samt på nödvändiga initiativ, investeringar och politiska styrmedel. Detta bör i slutändan stödja nyckelintressenter i strategiskt beslutsfattande om hur man ska engagera sig i det svenska biogassystemet för att möjliggöra en betydande tillväxt.

Den andra doktorandanställningen är inriktad på studier av internationell utveckling och spridning av biogaslösningar. Av särskilt intresse är länder på det södra halvklotet med särskilt stor potential för biogasproduktion såsom Brasilien. Fokus är på jämförande analyser av samhälleliga förutsättningar i form av socio-ekonomiska system, institutionella strukturer och politiska styrmedel. Forskningen bör i slutändan leda till kunskap om hur det är möjligt att kan stimulera internationell spridning av biogaslösningar.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20 % av heltid.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå på ett civilingenjörsprogram eller motsvarande eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med inriktning mot miljöteknik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Till den första anställningen söker vi en kandidat som har läst en master inom hållbarhet, innovation, industriell dynamik och/eller management. Den potentiella kandidaten behöver specifik kompetens relaterad till sociotekniska system, och gärna erfarenhet av konstruktion och analys av sociotekniska scenarier. Förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift är meriterande.  

Till den andra anställningen söker vi en kandidat som har läst en master inom det allmänna området hållbara system och innovation. Den potentiella kandidaten behöver specifik kompetens i att förstå och tillämpa teorier relaterade till spridning av miljöinnovationer. Erfarenhet från dokument- och intervjubaserade studier i internationella miljöer är meriterande.

För båda doktorandanställningarna är det ett krav att den sökande har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, då forskningen sker i en internationell kontext och kommunikationen av forskningsresultaten främst sker på engelska.

Inkludera CV, dokument som stödjer dina kvalifikationer samt en kort avsiktsförklaring/forskningsplan kopplad till området för doktorandanställningen i din ansökan. Avsiktsförklaringen/forskningsplanen ska vara skriven på ett akademiskt sätt, med en tydlig struktur, argumentation och referenser. Ange också i din ansökan vilken av de två anställningarna som du är mest intresserad av.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Snarast.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 februari 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat