arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljömanagement och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juni

 • Sök jobbet senast

  3 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i Hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik
med placering vid avdelningen för Industriell miljöteknik (https://liu.se/organisation/liu/iei/miljo) vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Arbetsuppgifter

Forskningen bedrivs inom ramen för projektet ”Massive Urban Missions”, vilket är ett samarbete mellan Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet och avdelningen för industriell miljöteknik, som finansieras av Energimyndigheten. Detta projekt syftar till att undersöka och kritiskt reflektera över hur klimatneutrala städer ska kunna förverkligas genom en kombination av smart integrerad infrastruktur och uppdragsorienterad styrning. Eftersom utmaningen ”klimatneutralitet” kräver ett helhetsgrepp bygger projektet på ett urban metabolism-angreppssätt och samverkan mellan samhällsvetenskapliga och tekniska perspektiv. Genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa studier kommer projektet att fokusera på städer som har som mål att inom kort bli koldioxidneutrala. Målet är att bidra med ökad och fördjupad kunskap och förståelse om hur smart integrerad infrastruktur och uppdragsorienterad styrning kan kombineras och hur urban metabolism-angreppssätt och urban living labs kan bidra till klimatneutrala städer.

Projektet ingår i programmet ”Forskarskolan Energisystem” etapp 2 som utgör en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen. Programmets vision är att hållbara energisystem är utformade av individer med tvärvetenskaplig expertkompetens med helhetssyn som kan förstå olika vetenskapliga angreppssätt och energipolitiska frågeställningar samt som kan sätta dem i olika former av perspektiv och skärningar.

Doktoranden kommer att genomgå forskarutbildning vid IEI inom hållbara system med inriktning mot miljömanagement och miljöteknik. Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Anställningen kräver mycket goda kunskaper inom miljösystemanalys och miljömanagement. Den sökande bör ha en civilingenjörsexamen eller motsvarande med miljö- eller energiprofil. Arbetet kräver viss erfarenhet av tillämpning av systemanalytiska metoder såsom SFA och LCA. Dessutom är erfarenheter av arbete kopplat till stadsplanering, strategisk miljöutvärdering, urbana tekniska system och klimatåtgärder meriterande. Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav då doktoranden kommer att behöva använda bägge dessa språk för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökan

Ansökan ska innehålla en meritförteckning med dokumentation (kopior av betyg, intyg, publikationer, rekommendationsbrev mm.) samt ett introduktionsbrev som kortfattat motiverar ansökan och beskriver vilka meriter, kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper den sökande har som är relevans för denna anställning.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 augusti 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat