arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljökommunikation - fokus globala syd

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Institutionen för stad och land
Inom ämnet miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. Vid institutionen för stad och land finns fyra ämnesavdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning.

Innehållsbeskrivning:

Kommunikationsforskning jämställs ofta med mediastudier, och mycket av den tillämpade kommunikationsforskningen utvärderar hur övertygande och effektiv kommunikation är. På avdelningen för miljökommunikation fokuserar vi mindre på den typen av instrumentella perspektiv på kommunikation. I stället utgår vi ifrån att förstå kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, alltså en process som både är multilateral och multimodal och där oenighet, konflikt och relationer av makt är viktiga att ta i beaktan. Dessa perspektiv är grundläggande både i vår forskning och i vår undervisning och vi anlägger dem på en mängd olika frågor av global betydelse idag. Det handlar om till exempel klimatförändringar, förlust av biodiversitet, stadsplanering och frågor som rör användandet av och rättigheterna till mark. I dag bedrivs den större delen av forskningen på avdelningen för miljökommunikation i nordiska kontexter, och för att stärka ämnet söker vi nu en doktorand med fokus på det globala syd. Doktoranden ska, tillsammans med forskare på avdelningen utforska sätt på vilka miljökommunikation kan tillämpas, förstås och utvecklas i det globala syd, men också hur perspektiv från det globala nord (som hittills dominerat miljökommunikationslitteraturen) kan utmanas genom ansatser från det globala syd.

Utifrån detta ber vi potentiella kandidater att skriva ett kort ”concept note” (1-2 sidor) och beskriva möjliga miljökommunikativa forskningsfrågor och en möjlig empirisk ansats och kontext, i det globala syd. OBS! Instruktioner finns i den engelska versionen av annonsen. 

Doktorandprojektet förväntas att kritiskt och kreativt undersöka kommunikation in teori och praktik, i en passande empirisk kontext i det globala syd. Doktoranden ska tillsammans med ett handledarteam från avdelningen, utveckla projektet konceptuellt och kontextuellt. Doktorandprojektet finansieras av institutionen för stad och land, en inspirerande och kollegial arbetsplats.

Kvalifikationer:

Vi söker en entusiastisk, kreativ och mycket motiverad kandidat med en master-examen och en stark bakgrund i ett relevant samhällsvetenskapligt ämne (t.ex. sociologi, antropologi, kulturgeografi, kommunikationstudier eller statsvetenskap). Därutöver ska kandidaten ha erfarenhet av teoretiskt grundad, kvalitativ forskning. Utmärkt engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav. Erfarenhet av att arbeta i det globala syd är meriterande. Fältarbete i det globala syd kommer att krävas. Personlig lämplighet tas i beaktan.  

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

I ansökan ber vi att kandidaten bifogat ett kort “concept note” (1-2 sidor) som utvecklar miljökommunikationsrelaterade forskningsfrågor, och möjlig empirisk ansats för att svara på dessa (i en kontext i det globala syd). Vi vill att denna concept note innehåller följande:

Ett forskningsproblem som du har identifierat med tydlig koppling till (där du också kritiskt diskuterar) en eller fler miljökommunikativa idéer som presenteras i Mistra Miljökommunikation (se sidan 8 här Mistra EC programme plan)
 • Kontextualisera detta i valfri empirisk kontext i det globala syd
 • Beskriv möjliga forskningsfrågor
 • Beskriv tentativa teoretiska perspektiv för forskningen
 • Beskriv metoder som kan passa för att genomföra den föreslagna forskningen
 • Om relevant, beskriv kontakter eller samarbeten som du har som kan stärka forskningen i globala syd
Vi ber dig att besöka vår hemsida och läsa denna artikel (Joosse, Powell et al 2020) för mer information kring de frågor och dilemman som vi forskar om på avdelningen.

Notera vänligen att inskickat ”concept note” läses som en anvisning om kandidatens perspektiv, förmåga och intressen. Om du blir erbjuden tjänsten utgör inskickat ”concept note” en utgångspunkt för planeringen av doktorandprojektet, och kommer inte nödvändigtvis genomföras som skrivet.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-14.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat