arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Miljöanalys

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Doktorand i Miljöanalys med fokus på avgång av växthusgaser från jordbruksbäckar
Innehållsbeskrivning:
Huvuduppgiften för projektet är att undersöka hur olika växthusgaser (koldioxid, metan och lustgas) produceras, transporteras och avges till atmosfären från diken och åar dränerandes jordbruksdominerade områden. Inlandsvatten är globalt viktiga källor för växthusgaser, men kunskap och data från jordbruksekosystem saknas till stor del. Projektet innehåller en stor andel fältarbete där en kombination av sensorbaserade och manuella analyser av växthusgaser, vattenkemi och hydrologi kommer att genomföras. Utöver mätningar i ytvatten kommer processer i både sediment samt grundvatten undersökas. Arbetet kommer dra nytta av existerande miljöövervakningsprogram och infrastruktur för jordbruksområden som drivs av SLU.

Kvalifikationer:

Vi söker en starkt motiverad kandidat med en masterexamen i miljövetenskap, hydrologi, biologi, limnologi, naturgeografi eller motsvarande. Den sökande bör ha ett genuint forskningsintresse, god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare samt fungera bra i en forskningsmiljö. Goda kunskaper om biogeokemi och hydrologi är nödvändiga. Erfarenhet av eller kunskap om olika växthusgasers biogeokemi är meriterande. Även erfarenhet av GIS är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort och körvana är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

April 2022 eller så snart som möjligt.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljökemist

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat