arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i mikrodataanalys, med inriktning maskininlärning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Är du intresserad av att bidra till forskning om prognostisering och algoritmer för maskininlärning? Vi erbjuder nu en doktorandanställning i Mikrodataanalys som syftar till att bidra med kunskap för att möte framtidens miljöutmaningar.

Utbildningsämne och forskningsmiljö

Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som berör metoder och tekniker för insamling, modellering, sammanställning, och tolkning av stora datamängder, liksom dess användning inom beslutsfattande. Ämnet mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna appliceras inom en rad olika kunskapsområden såsom hälsa, miljö, energi, transport, infrastruktur och industri.

Forskarutbildningen ger en bred bas och attraktiv specialistkompetens som öppnar såväl möjligheter för en akademisk karriär som att verka inom t.ex. branschforskningsinstitut, företagsledning eller konsultverksamhet.

Projektets inriktning

Du kommer att arbeta med bearbetning av data som rör luftkvalité med hjälp av tidsserieanalys och beräkningsmodellering. Syftet med denna forskning är att föreslå lämpliga metoder för att förutsäga föroreningar i atmosfären i urbana miljöer, med en hög exakthet vad gäller tid och plats. Modellerna kommer att byggas på heterogen data (meteorologi, landanvändning, trafik) som vilar på robusta interpolationsmetoder (t ex Kriging) och avancerade algoritmer för djup maskininlärning.

Som doktorand ägnar du dig främst åt din egen utbildning. 20% institutionstjänstgöring kan förekomma.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i Mikrodatanalys krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

Urval bland behöriga sökande genomförs med stöd av kriterierna i den allmänna studieplanen. Har du en bakgrund inom datavetenskap, statistik, miljöingenjörområdet eller relaterade områden kan du vara den vi söker. Erfarenhet av databehandling and kunskap om programmering, särskilt I R och Python, är ett krav. Kunskap om QGIS är meriterande. Även genomförda projekt, x-jobb eller liknande med koppling till det aktuella forskningsområdet är meriterande.

För att lyckas i rollen som doktorand krävs att du har förmågan att samarbeta väl med andra, vilket inkluderar en förmåga att både dela med sig av kunskap men också lyssna till, och ta emot handledning av andra. Du behöver också ha en stark egen drivkraft, förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål.

God engelska, i både tal och skrift är ett krav. Bedömning av sökande kommer också att baseras på tidigare studieresultat och individuella arbeten på avancerad nivå.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen, med tjänstgöringsgrad 100%. Lönesättning enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Primär placeringsort för denna anställning är Borlänge.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla:
 • CV och personligt brev
 • Kopior på examensbevis och betygshandlingar
 • Tidigare självständiga arbeten, såsom uppsatser
 • Forskningsplan (1-2 sidor där du reflekterar över forskningsinriktning samt din kunskap och ditt intresse inom området)
 • Kontaktuppgifter till två referenser
Om du har några funderingar kring hur du skickar din ansökan, tveka inte att höra av dig till rekrytering@du.se

 Du ansöker via vår webbplats senast 2020-06-15.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat