arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  10 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media (http://www.

im.uu.se/) har en bred forskningsprofil med basen i aktuella forskningsområden inriktade på bl.a. informationssystem, interaktionsdesign och medier och kommunikation. Inom ämne medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedriver man forskning inom olika typer av kommunikation och medialisering i globala och lokala sammanhang. Vårt arbete är kopplat genom ett djupt tvärvetenskapligt och kritiskt tillvägagångssätt som ser media och kommunikation som grundläggande för samtida samhällsförvandling och för utmaningar av mänsklig existens.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Antagningen sker vid Institutionen för informatik och media.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Önskvärt/meriterande i övrigt: För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se: http://www.samfak.uu.se/ och https://im.uu.se/education/phd-studies/.

Ytterligare information om forskningsområdet Media och kommunikation finns tillgänglig på https://im.uu.se/research/media-and-communication/.

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Ansökan ska innehålla:


- Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen. http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
- Kort följebrev som ska innehålla:
1) Den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord).
2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem).
3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
- Avhandlingsplan (två sidor, på engelska). Planen ska innehålla teoretisk ansats, forskningsfrågor, syfte, typ av data, metod samt tidsplan.
- CV med bestyrkta kopior av akademiska dokument, ex. registerutdrag, som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Media och kommunikation samt kopia av vidimerade kopior av examensbevis och betyg.
- Två rekommendationsbrev.
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter.
- Andra dokument som sökande önskar bifoga.

OBS: Ofullständiga ansökningar inte kommer att beaktas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningarom anställningen lämnas av: Professor Michał Krzyżanowski, Ämnesföreträdare Medie- och Kommunikationsvetenskap, michal.krzyzanowski@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2021, UFV-PA 2021/2977.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-12-01 Visstidsanställning