arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinteknisk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicinsk teknik (IMT) är ett nationellt centrum för utbildning och forskning inom medicinsk teknik. Vårt arbete baseras på behov inom hälso- och sjukvården och sker i nära samverkan med medicinska kliniker och medicinteknisk industri.

Vi strävar efter att vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom att integrera biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård samt näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imt

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i medicinteknisk vetenskap 
med placering vid Institutionen för medicinsk teknik

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer att ligga inom neuroteknikområdet vid Institutionen för medicinsk teknik, med inriktning mot studier av hjärnans mikrocirkulation samt vidareutveckling av optisk mätteknik, signalbearbetning, analys och avbildning i samband med neurointensivvård. Du kommer att befinna dig i en tvärvetenskaplig miljö och arbetet sker i projektform. Mer information om neuroteknikgruppens projektområden återfinns på https://liu.se/en/research/neuroengineering-lab

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med annan undervisning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Du ska ha civilingenjörsexamen eller masterexamen eller motsvarande, med inriktning mot medicinsk teknik. Du har intresse av att arbeta med mätteknik, signalbehandling, programmering och har med fördel kommit i kontakt med kliniknära arbete. Du har intresse för biomedicinsk instrumentteknik goda kunskaper av programmering i Matlab och Labview samt viss kännedom om avbildande tekniker som tex MR-tomografi. Du har även analytisk förmåga och förmåga att arbeta självständigt. Vid tillsättning av doktorandanställningen skall avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt intresse för tidigare beskrivna arbetsuppgifter. Som person är det viktigt att du är initiativtagande och kan därmed arbeta självständigt samt är nyfiken i din roll som doktorand. Du har god samarbetsförmåga och har förmågan att uttrycka dig tydligt både i tal och skrift på både svenska och engelska.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Särskild behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet medicinteknisk vetenskap, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 högskolepoäng.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 29 oktober 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för medicinsk teknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön för innehavare regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat