arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imh

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning utvärdering och hälsoekonomi
med placering vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Det planerade avhandlingsprojektet kommer att beröra i hög grad aktuella samhällsfrågor såsom villkor för styrning, tillit och professionellt välfärdsarbete. Projektet kommer att fokusera på mångtydig styrning inom hälso- och sjukvård och professionernas praktik och kollegiala resonemang inom olika vårdverksamheter där palliativ vård förekommer.

Arbetet kommer att knytas till ett forskningsprojekt som leds av en forskargrupp med fokus på hälso- och sjukvårdens beslutsfattande. Forskargruppen verkar inom de båda centrum som finns på Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys: Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi samt Prioriteringscentrum - nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg (www.liu.se/organisation/liu/imh/hsa ).

Behörighet

För att kunna anställas som doktorand krävs utbildning motsvarande magisterexamen dvs av 4 års högskole-/universitetsstudier ska minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå och uppsats på avancerad nivå ska vara godkänd.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Personlig kompetens

Den sökande för den här anställningen bör ha en bakgrund i samhällsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, organisationsteori, policyanalys eller liknande. Den sökande får gärna ha erfarenheter av kvalitativ metod som t ex intervjuer, observationer, text- och diskursanalys. Det kan även vara bra att ha någon form av erfarenhet av vård, omsorg eller liknande välfärdssektor. Projektet genomförs i en svensk vårdkontext varför det är viktigt att den sökande har goda svenska kunskaper i såväl tal som skrift. Då forskningsresultaten främst kommer att kommuniceras på engelska är det viktigt att även ha goda engelska kunskaper. De personliga färdigheter som är viktiga är god samarbets- och organisationsförmåga samt förmåga att kunna arbeta såväl under handledning som självständigt och i grupp.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Frågor om forskarutbildningen

För allmänna frågor om forskarutbildningen: Forskarutbildningsstudierektor Anneli Peolsson, telefon:013-28 46 01, e-post anneli.peolsson@liu.se

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 12 december 2018. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Huvudhandledare

Docent Barbro Krevers.

Biträdande handledare

Fil dr Ann-Charlotte Nedlund.

Ämnesföreträdare

Professor Lars-Åke Levin.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för medicin och hälsa är kvinnor därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Jenny Alwin, Universitetslektor

+46 13 28 57 84

jenny.alwin@liu.se


Barbro Krevers, Universitetslektor

+46 13 28 57 24

barbro.krevers@liu.se


Lars-Åke Levin, Professor

+46 13 28 56 77

lars-ake.levin@liu.se