arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot farmakologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning av doktorandprojektet

Dopamin D3-receptorn är inblandad i bland annat beroendesjukdomar och biverkningar av L-DOPA-behandling vid Parkinsons sjukdom och spelar sannolikt en viktig roll för terapeutiska effekter av antipsykotika.

Det aktuella doktorandprojektet syftar till att öka vår kunskap om D3-receptorns olika nedströms signalvägar och deras funktion.

Projektet tar avstamp i utveckling och karaktärisering av en ny assay for dopamin D3-receptoraktivitet, där rekrytering av nedströms signalproteiner såsom G-proteiner, arrestiner och GRK2 till den aktiverade receptorn kommer studeras i transfekterade cellinjer. Vidare kommer vi att studera effekterna av vanligt förekommande varianter av dopamin D3-receptorn på rekrytering av dessa signalproteiner. Vi kommer också att ta fram och karaktärisera receptormutanter som främjar interaktioner med vissa signalproteiner framför andra (”signalling bias”). I ett senare skede av doktorandprojektet kan det, beroende på resultaten från de initiala försöken på cellinjer, bli aktuellt att studera effekterna av humana receptorvarianter och/eller ”signalling biased” mutanter i djurmodeller. Den sökande bör därför vara villig att jobba med djur.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Meriterande

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande, samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling.
Sökande med erfarenhet av farmakologisk forskning, särskilt arbete med transfektion av cellinjer kommer rankas högt. Erfarenhet av bioluminescens- och/eller fluorescensbaserade assays är starkt meriterande. Allra viktigast är dock ett starkt intresse för neurofarmakologi!

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att arbeta självständigt och kunna samverka inom en forskargrupp, samt deras förmåga att skriva vetenskaplig text.

Särskild behörighet:


För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

- nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
- nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.
Upplysningar: Biträdande universitetslektor Kristoffer Sahlholm, mailto:kristoffer.sahlholm@umu.se

Tillträdesdag: 2020-09-15, eller enligt överenskommelse.

Övrig information:


https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-09-15, eller efter överenskommelse Visstidsanställning