arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot farmakologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  16 oktober

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser nu en doktorandanställning.

Anställningen är en visstidsanställning under fyra år och avser heltid med start 2022-12-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av doktorandprojektet


Cannabinoid CB1- och dopamin D2-receptorer kan fysiskt interagera för att bilda CB1-D2-heteromerer i nervceller, vilka kan utgöra nya viktiga mål för farmakologisk behandling av olika CNS-sjukdomar. Den funktionella betydelsen av dessa heteromerer har dock inte kartlagts. Hypotesen är att vissa cannabinoider allosteriskt påverkar bildandet av CB1-D2-receptorheteromerer, samt förändrar receptorfunktionen och den intracellulära signaleringen så att t ex psykos uppstår. Den blivande doktoranden kommer att använda farmakologiska metoder för att karaktärisera effekterna av CB-receptorligander på CB1-D2-heteromerspecifik signalering i olika modellsystem, t ex transfekterade cellinjer, neuronala stamcellskulturer och zebrafisk.

Kvalifikationer


Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

- nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
- Goda färdigheter i både talad och skriftlig engelska. Bedömning av dessa färdigheter görs genom att den avsedda sökande presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.
Meriterande

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom farmakologi, biomedicin eller motsvarande, samt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Praktisk erfarenhet av cellodling och erfarenhet av olika biokemiska analysmetoder är starkt meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Anställning


Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid med start 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt gällande lönestege för doktorandanställning.

Ansökan


Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2022-10-16. En fullständig ansökan ska innehålla:

- Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
- En meritförteckning (CV).
- Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
- Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner.

Övrigt och kontakt


För närmare upplysningar kontakta professor Stig Jacobsson, stig.jacobsson@umu.se

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet . Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå - handbok (umu.se)

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-12-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till