arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap (licentiat) inriktning biomedicin

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå fram till Licentiatexamen i Medicinsk vetenskap med inriktning Biomedicin vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper med utbildningsstart den 2022-11-01.

Projektbeskrivning

Forskningen kommer utföras inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre (CVRC), vilket är en aktiv forskningsmiljö som bedriver translationell forskning inom det kardiovaskulära området. Forskningsmiljön grundades 2013 vid Örebro Universitet och är en plattform som samlar forskning kring molekylär kärlbiologi, systemisk inflammation vid kardiovaskulära sjukdomar och trombosforskning i nära samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer och privata företag inom området.

Det övergripande målet för projektet är att öka kunskapen om nya läkemedelskandidater vid framför allt kardiovaskulära sjukdomar men även vid bröstcancer eftersom det finns gemensamma molekylära sjukdomsmekanismer. I samarbete med svenska företag och akademiska samarbetspartners kommer vi undersöka hur små molekyler, rekombinanta proteiner och andra biologiska läkemedel riktade mot inflammation kan påverka sjukdomsutvecklingen i modeller för kardiovaskulära sjukdomar och bröstcancer. Projektet inkluderar både arbete med kliniskt material, blodprover och cellkulturmodeller.

Du skall ha dokumenterad praktisk erfarenhet av immunologiska och molekylärbiologiska metoder såsom t ex isolering av nukleinsyror och proteiner, ELISA, Western blot, immunohistokemi och realtids-PCR. Erfarenhet av cellodling liksom grundläggande kunskaper i statistik är meriterande. Det är också centralt att kunna planera och redovisa sina resultat, varför det är viktigt med god struktur och en förmåga till god muntlig och skriftlig kommunikation. Det är ett krav att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Du skall kunna arbeta självständigt och vi söker dig som är noggrann, målmedveten och kan arbeta kvalitetsmedvetet och är en ansvarskännande person. Det är också viktigt att du har problemlösningsförmåga och ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper där trevligt bemötande och god samarbetsförmåga med ett flexibelt förhållningssätt är av stor vikt.

Doktoranden kommer att handledas av docent Karin H Franzén (huvudhandledare) och professor Magnus Grenegård (bihandledare) samt dr Anna Göthlin Eremo (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats. Utbildningen avses avslutas med licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kommer eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid fram till licentiatexamen under utbildningstiden, vilket motsvarar två år.

I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20% av full tid. Iså fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid.  Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet


Grundläggande behörighet har den som har:
 • Avlagt en examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordningar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Universitetet får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet


Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå15, inom ett huvudområde av betydelse för den aktuella inriktningen inom ämnet medicinsk vetenskap (se ämnesbeskrivningen, avsnitt 1 i den allmänna studieplanen). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Karin H Franzén karin.h.franzen@oru.se, tel +46-19-301408

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

Sista ansökningsdag är 2022-10-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat