arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Utvärdering av en molekylärpatologisk teori av autism spektrum störningar

Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Vår förståelse av autism är fortfarande långt ifrån fullständig inom forskningen, trots den höga förekomsten av detta neuropsykiatriska tillstånd. När det gäller behandling så finns heller idagsläget inte någon gängse medicinsk behandling.

Avvikelser i ögonkontakt är ett av de diagnostiska kriterierna för autism, och individer med autism rapporterar ofta att det är mycket stressigt att titta andra rakt i ögonen. Det aktuella doktorandprojektet genomförs inom ramen för ett omfattande forskningsprojekt där vi avser att testa huruvida en onormal excitatorisk / inhibitorisk balans (E / I) i hjärnan ligger till grund för onormal ögonkontakt, samt att det är en förklarande faktor för såväl nedsättningar i social kommunikation och social interaktion liksom till vanliga kliniska sammorbiditeter (t ex epilepsi, överkänslighet mot sensoriska stimuli, ångest).

För att testa denna enhetliga modell, baserad på vår tidigare forskning och starka preliminära data, kommer vi att ta itu med följande frågor med hjälp av ett multimodalt tillvägagångssätt hos väldiagnostiserade patienter med ASD och kontroller: (1) är individer med ASD objektivt överkänsliga för ögonkontakt? (biosensorer); (2) Kan vi återställa E / I-balans med bumetanid, som är känt för att minska klorid-halter och återställa GABA-relaterad inhibering, och på så sätt minska överkänsligheten till ögonkontakt och social perception? (Dubbelblindad randomiserad 6 månaders behandling). Om vi får stöd för denna modell kommer det att stödja utvecklingen av nya metoder för att behandla ASD. Vi menar att projektet passar utmärkt som ett doktorandprojekt, då det kommer att resultera i fyra vetenskapliga arbeten som på olika sätt behandlar den underliggande problematiken och dess behandling vid autism.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Nouchine Hadjikhani, professor, e-post: nouchine.hadjikhani@gnc.gu.se 
Biträdande handledare Jakob Åsberg Johnels, docent, e-post: jakob.asberg@gnc.gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-03

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.