arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Tidig upptäckt av anorexia nervosa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Vad predisponerar för anorexia nervosa? En undersökning av premorbida neuropsykologiska drag och biologiska markörer

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Anorexia nervosa (AN) kännetecknas av självsvält, som leder till undervikt. Individen är rädd för att gå upp i vikt och har en störd kroppsupplevelse. AN är ett fruktat tillstånd pga dess allvarliga konsekvenser, inklusive förhöjd dödlighet. Etiologin är multifaktoriell, där genetiska faktorer förklarar drygt halva variansen. Döttrar till kvinnor med AN har en tiofaldigt förhöjd risk att utveckla AN och utgör en högrisk-grupp. Målsättningen är att studera mekanismer bakom utvecklingen av AN genom att undersöka premorbida neuropsykologiska drag och biologiska markörer hos högrisk-barn. Arbetsplan: 50 flickor, 6 - 11 år gamla, med en mamma som har haft AN, genomgår begåvningsbedömning och tester som mäter flexibilitet och social förmåga, funktioner som ofta brister vid AN. Doktoranden ansvarar för de neuropsykologiska testningarna. Mödrarna intervjuas och fyller i formulär om psykiska symtom hos barnet. Flickorna genomgår MRI där “regions of interest” undersöks. Doktoranden utbildas i hur MRI/fMRI data tolkas med hjälp av hjärnavbildningsexpertis. Blodprov, inklusive aptithormon och inflammationsmarkörer, samlas in. En ålders- och köns-matchad frisk kontrollgrupp genomgår också undersökningarna.

Doktoranden kommer att vara en del av en etablerad ätstörningsforskargrupp med translationella, regionala, nationella och internationella samarbeten. Det övergripande utbildningsmålet är att introducera doktoranden för forskningsmetoder, vetenskaplig reflexionsförmåga och etiska överväganden samt att ge handledning avseende tolkning av data och för att skriva manuskript. Doktoranden är omgiven av välrenommerade forskare, som representerar klinisk och neurovetenskaplig expertis. Doktoranden får regelbunden handledning av handledarna och utbildning via forskningsseminarier. Doktoranden uppmuntras att presentera forskningsresultat vid internationella konferenser. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Elisabet Wentz, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
telefon: 0707-181666, e-post:elisabet.wentz@gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-03 

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.