arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Sömnforskning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Förbättrad kardiopulmonal fenotypning vid andningssjukdomar genom analys av tidsserier under sömn

Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Sömnen fungerar som ett diagnostiskt fönster för detektion av hjärt- kärlkomplikationer vid lungmedicinska sjukdomar. Men kunskapen om sömnens betydelse i sammanhanget är mycket begränsad beroende på svårigheten att analysera andnings- och hjärt- kärlfunktion under sömn. Vår grupp har utvecklat en ny metod för icke-invasiv och kontinuerlig undersökning av kardiorespiratoriska och autonoma parametrar under sömn. Metoden baseras på oximeterbaserad pulsvågs-analys. Det föreliggande doktorandprogrammet skall leda till utveckling av helt nya analysmetoder (Artificiell Intelligens (AI)) som appliceras för analys i såväl en stor epidemiologisk studie (SCAPIS, n= 6500 medelålders individer) som i större patientkohorter med obstruktiv sömnapné (OSA) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Genom sammanslagning av kunskap kring avancerad biosignalanalys vid Chalmers Tekniska Högskola och en korrekt karakterisering av patienter genom den kliniska forskargruppen vid Sahlgrenska akademin har doktorandprojektet som mål att överbrygga de begränsningar som finns i nuvarande analysmetoder. Mer specifikt, nya analystekniker (icke-linjär- och cluster analys) kommer att användas för att bättre karakterisera och kvantifiera information från pulsvågsanalys under sömn. Projekt I och II i programmet inriktar sig på en metodologisk utveckling av pulsvågsanalysen enligt ovan. I projekt III kommer dessa nya metoder att tillämpas vid analys av data från en stor populations-studie (SCAPIS). Projekt IV karakteriserar patofysiologiska fenotyper av OSA patienter med nya analysmetoder med målet att detektera förbättrade och mer individanpassade terapimöjligheter. Det förväntas att programmet genererar nya insikter kring frågan huruvida sömnfönstret utgör ett relevant tidsrum för detektion av risk för respiratoriska och kardiovaskulära komplikationer vid kroniska lungsjukdomar.

Projektet inkluderar:

- Avancerad data- och signalbehandling (t.ex. modellering av tidsserier) av data från olika typer av sömnundersökningar
- Konstruera modeller för att analysera och klassificera patientkohorter
- Detektera återkommande mönster i andningsvariabler med hjälp av metoder från automatiserad maskininlärning
- Big data analys
- Utveckling av nya analysmetoder för beskrivning av interaktion mellan andning, sömnstadier och kardiovaskulära funktionsparametrar

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Ludger Grote, adjungerad professor, institutionen för medicin, 
telefon: +46-709 798111, e-post: ludger.grote@lungall.gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-08

  

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat