arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Rehabiliteringsmedicin

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Fysisk aktivitet och stroke 

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utbildningen i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Stroke är en vanlig sjukdom i befolkningen och den största orsaken till funktionshinder hos vuxna i Europa. Fysisk inaktvitiet är en känd riskfaktor för stroke. Studier avseende fysisk aktivitet i akutfasen efter stroke ökar i antal. Men fortfarande vet man inte hur den informationen kan användas för att individualisera behandling och rehabilitering.

Doktorandprojektet kommer att innebära explorativa, prospektiva och observerande studier avseende fysisk aktivitet i relation till stroke. Uppgifterna kommer att samlas in genom observationsformulär, multisensoriska aktivitetsövervakare, frågeformulär för post- och telefonundersökning samt från medicinska journaler och register (Väst-Stroke och Riks-Stroke). Doktoranden kommer att validera multisensoriska aktivitetsmonitorer för registrering av fysisk aktivitetsnivå efter stroke och undersöka om fysisk aktivitetsnivå under den akuta fasen av stroke relaterar till risken för cerebrovaskulär död, återinsjuknande i stroke och kroppslig rehabilitering över tid. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Dokumenterad erfarenhet av olika statistiska program såsom SPSS, SAS och R är meriterande. Erfarenhet av att möta personer med stroke och andra neurologiska funktionshinder är önskvärd. Sökanden bör vara självständig i sitt arbetssätt, ha god samarbetsförmåga, uppskatta att arbeta i en multiprofessionell forskningsorganisation och ha en stark motivation. God förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
e-post: ks.sunnerhagen@neuro.gu.se  

Ansökan

För övrig information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-08-15  

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.