arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Mikrobiologi och antibiotikaresistens

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Avloppsanalyser som ett resurseffektivt övervakningssystem för antibiotikaresistens

Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Ett fundament för hanteringen av antibiotikaresistens är övervakning. För att övervakningsdata ska vara informativ så måste den baseras på prover från ett stort antal individer. Detta är en resurskrävande process, vilket också är orsaken till att övervakningsdata är mycket bristfällig eller totalt saknas i många låg- och medelinkomstländer. Avloppsvattenprover innehåller bakterier från tusentals individer och kan därför vara attraktiva för övervakningssyften.

Det övergripande målet med doktorandprojektet är att bidra till utvecklingen och evalueringen av ett resurseffektivt avloppsbaserat övervakningssystem för antibiotikaresistens och applicera det. Doktoranden förväntas uppnå detta genom att tillämpa både mikrobiologisk odlingsbaserad såväl som molekylärbiologisk metodik inklusive PCR-baserade metoder och DNA sekvensering. Arbetet kommer involvera framför allt olika typer av avloppsprover men också kliniska bakterieisolat. Metodutveckling kommer också vara en viktig del av projektet, inte minst med avseende på att bestämma den bakteriella värden för antibiotikaresistensgener som detekteras i avloppsprover. Doktoranden förväntas applicera utvecklade och evaluerade metoder på avloppsprover från Afrika för att generera övervakningsdata för områden där det behövs som mest.

Doktoranden kommer att ha Docent Carl-Fredrik Flach som huvudhandledare (https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/carl-fredrikflach). Prof Joakim Larsson (https://www.gu.se/biomedicin/om-oss/avdelningen-for-infektionssjukdomar/joakim-larsson-group) och Docent Christina Åhrén, ordförande för STRAMA (https://strama.se/) i Västra Götaland, kommer att vara bihandledare. Forskargruppen kan erbjuda expertis inom mikrobiologi, molekylärbiologi, toxikologi, miljövetenskap och bioinformatik. Projektet kommer att involvera både nationella och internationella samarbeten och kommer integreras väl med andra pågående aktiviteter i forskargruppen. Doktoranden kommer också bli medlem av CARe (https://www.gu.se/care), ett tvärvetenskapligt center för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Carl-Fredrik Flach, docent, institutionen för biomedicin, e-post: carl-fredrik.flach@microbio.gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-09

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat