arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Folkhälso- och klinisk epidemiologi

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Krefting Research Centre (KRC), institutionen för medicin vid Göteborgs universitet, rekryterar en doktorand till ett spännande projekt inom folkhälso- och klinisk epidemiologi med inriktning på luftvägssjukdomar hos vuxna. KRC är ett multidisciplinärt forskningscenter med fokus på forskning inom luftvägssjukdomar och allergier. Forskningen är indelad i tre forskningsområden: epidemiologi, studier av mekanismer och translationell forskning, och forskning om extracellulära vesiklar. KRC:s huvudfinansiär är Herman Kreftings stiftelse för allergi- och astmaforskning och vid KRC arbetar över 20 forskare, post docs, doktorander och sjuksköterskor. De flesta studier vid KRC baseras på den pågående studien West Sweden Asthma Study (WSAS), som är en av Europas största befolkningsbaserade longitudinella studier på luftvägssjukdomar.

Titel på projektet: Socioekonomisk påverkan på luftvägssjukdomar i ett livstidsperspektiv i Norden

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utbildningen i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Detta doktorandprojekt delas upp mellan WSAS och forskningsprojektet Nordic EpiLung. EpiLung är en nordisk multinationell studie som undersöker olika aspekter av luftvägsepidemiologi med särskilt fokus på socioekonomisk påverkan. Studien finansieras i huvudsak av NordForsk som är underställd Nordiska Rådet. Projektet har forskningscentra i Sverige (universiteten i Umeå och Göteborg), Norge (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim) och Finland (universiteten i Helsingfors och Tammerfors) och baseras på de longitudinella befolkningsbaserade studierna WSAS, OLIN (norra Sverige), FinEsS (Finland samt Västra Götaland och norra Sverige) och HUNT(Norge). EpiLung-projektet för samman en omfattande multidisciplinär expertis inom epidemiologi, medicin, statistik, ekonomi och beteendevetenskap. Denna doktorandplats innebär ett kontinuerligt samarbete över hela EpiLung-plattformen och inkluderar resor mellan projektets forskningscenter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att planera specifika studier, implementera statistiska analyser på insamlade data och skriva och publicera vetenskapliga artiklar inom projektets ramar. Projektet involverar att analysera stora och komplexa datamängder. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Bright Nwaru, institutionen för medicin, e-post: bright.nwaru@gu.se 

Ansökan

För övrig information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på www.gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-05-02 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.