arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Experimentell immunologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Translationella studier av könsskillander i central toleransutveckling i thymus och dess relevans för utvecklandet av autoimmuna sjukdomar

Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Med få undantag är autoimmuna sjukdomar vanligare hos kvinnor än hos män. De underliggande mekanismerna för denna könsskillnad är till stora delar okända. Det huvudsakliga målet med doktorandprojektet är att testa hypotesen att könsskillnader i den centrala toleransutvecklingen i thymus bidrar till den högre frekvensen autoimmuna sjukdomar hos kvinnor jämfört med män. Två principiellt olika bakomliggande mekanismer för könsskillnaden kommer att undersökas; den första handlar om effekter av könshormoner på epitelceller i thymus och den andra relaterar till effekter av en avvikande X-inaktivering i thymocyter hos kvinnor.

Projektet är uppdelat i tre delprojekt:
A. Grundläggande karaktärisering av könsskillnader hos de olika celltyperna i human thymus.
B. Undersökningar av effekter av manliga könshormoner på thymusepitelceller, negativ selektion, bildning av regulatoriska T-celler och autoimmunitet i transgena musmodeller.
C. Studier av X-inaktivering i humana thymocyter och T-celler med användande av RNA/DNA sekvensering, epigenetisk karaktärisering och verifiering av resultat i patienter med autoimmuna sjukdomar.

Projektet har potentialen att upptäcka nya könsspecifika sjukdomsmekanismer som kan vara av nytta både för kvinnor och män med autoimmuna sjukdomar. I forskargruppen fokuserar vi på studier av central toleransutveckling i thymus under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd, särskilt autoimmuna sjukdomar. Gruppen består av en blandning av kliniker och experimentella forskare som studerar patienter, human thymusvävnad och djurmodeller. Det aktuella projektet innebär arbete med djurmodeller.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Olov Ekwall, professor, institutionen kliniska vetenskaper, e-post: olov.ekwall@gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-03 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.