arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Experimentell diabetesforskning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Typ-1 diabetes och glukagonsekretion

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt

Bakgrund: Glukagon är kroppens viktigaste hyperglykemiska hormon. Det frisätts från alfa-cellerna i de langerhanska öarna. Viktiga stimuli är neurotransmittorer, lokalt frisatta hormoner samt - av särskild betydelse för detta projekt - lågt blodsocker.

Diabetes är en multihormonell sjukdom som påverkar såväl insulin som glukagonfrisättningen. Noterbart är att glukagonfrisättningen vid lågt blodsocker fullständigt slås ut vid typ-1 diabetes. Detta ökar risken för uttalad hypoglykemi, en ganska vanlig sidoeffekt av insulinbehandling vid typ-1 diabetes.

Målsättning: Att undersöka de mekanismer som orsakar bristande glukagonfrisättning vid typ-1 diabetes. Vi kommer att utnyttja oss av ett fleratal tekniker: högupplösande konfokalmikroskopi, elektrofysiologi, mätning av glukagonfrisättning från perfunderad pankreas samt undersökningar av plasma insulin, glukagon och glukos i levande (vakna) djur. Vi kommer att använda oss av en djurmodell för typ-1 diabetes: NOD-musen. Dessa möss utvecklar spontant autoimmun diabetes när de är 10-15 veckor. Viktigare observationer gjorda i NOD-möss kommer i möjligaste mån att upprepas med öar isolerade från organdonatorer med typ-1 diabetes.

Preliminära undersökningar visar att NOD-musen uppvisar samma störningar i glukagonfrisättningen som ses i patienter med typ-1 diabetes (fullständig förlust av glukagonfrisättning vid lågt blodsocker). Intressant nog förefaller effekten vara specifik för just lågt blodsocker (aminosyran arginin utövar faktiskt en starkare stimulerande effekt efter att diabetes utvecklats än innan). Vi avser att undersöka om detta avspeglar defekt metabolism i alfa-cellerna och/eller förstärkt parakrin hämning via somatostatin frisatt från delta-cellerna i de langerhanska öarna.

Betydelse: Projektet kommer ytterst att bidra till utvecklandet av nya diabetesterapier som eliminerar risk för hypoglykemi. Detta skulle medge mer aggressiv insulinbehandling än vad som nu är fallet och därigenom minska risken for senkomplikationer.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Patrik Rorsman, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
e-post: patrik.rorsman@gu.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-10

  

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.