arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Brustet hjärta syndrom

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  25 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin bedriver translationell forskning främst kring metabolism, diabetes, fetma och kardiovaskulär sjukdom i syfte att förbättra hälsa och sjukvård i samhället. Det övergripande målet är att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard.

Titel på projektet: Patofysiologi av brustet hjärta syndrom

Arbetsuppgifter
Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Takotsubo syndrom (TS), också känd som brustet hjärta syndrom, är en relativt ny diagnos och rapporterades första gången 1991. Syndromet är mer frekvent hos kvinnor (80% av alla drabbade) än män och det ofta utlöses av emotionell stress. Syndromet kännetecknas av utveckling av omfattande men övergående muskelparalys som drabbar två tredjedelar av hjärtats vänstra kammare. Detta kan orsaka svår hjärtsvikt, hjärtruptur och ventrikelflimmer och som kan leda till döden. Vår forskning har visat att TS är associerad med betydande kortsiktig (4%) och långsiktig (10%) dödlighet som är i paritet med dödlighet efter hjärtinfarkt. Ungefär 10% av patienter med TS utvecklar komplikationer, inklusive kardiogen chock, tromboembolism under den akuta perioden. Baserat på data från det svenska nationella SCAAR/SWEDEHEART registret, vi uppskattar att ~ 2000 patienter per år utvecklar TS i Sverige.

Det övergripande syftet med forskningsarbetet är att undersöka hur man kan förbättra prognosen för TS genom att bättre förstå mekanismerna bakom omfattande ”myocardial stunning” (plötslig, men potentiellt reversibel förlust av hjärtfunktion) i syfte om att öka och optimera hjärtfunktionen. Detta kommer att uppnås genom en kombination av studier på olika nivåer; epidemiologiska, kliniska och experimentella modeller. Doktoranden kommer att arbeta med smådjursmodeller av TS hos råtta och mus som är etablerad i vår grupp. Fokus kommer att vara på mekanismerna bakom myocardial stunning vid TS och hur den skiljer sig från myocardial stunning vid myokard ischemi/hjärtinfarkt. Data från experimentella studier kommer att jämföras mot parallella studier i patienter med TS och hjärtinfarkt. Råttmodellen av TS kommer att utvecklas vidare för att på bästa sätt representera den kliniska sjukdomsbilden. Den experimentella modellen kommer att möjliggöra för experiment som baseras på de observationer vi gör i den kliniska modellen. Behandlingsstrategier som är framgångsrika i den experimentella modellen kommer att prövas i humanförsök.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Elmir Omerovic, professor, institutionen för medicin,
telefon: 070 456 0787, e-post: elmir@wlab.gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-25

  

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat