arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Materiefysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i Materiefysik, Defekter i halvledare med stort bandgap för kvantteknologi
med placering vid Halvledarmaterial, IFM

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Du kommer att vara involverad i ett teamarbete inom området punkt-defekter i halvledare med stort bandgap (främst kiselkarbid, SiC, och galliumnitrid, GaN), vilka har egenskaper som är applicerbara i tillämpningar inom kvantteknologi. Optiska och spinn-relaterade egenskaper hos olika punktdefekter, ner till enskilda defekter, kommer att studeras med hjälp av avancerade optiska och magnetresonans-baserade karakteriseringsmetoder. Vår grupp har stor erfarenhet av optisk och EPR (elektron-paramagnetisk-resonans) karakterisering av defekter i SiC, GaN och andra halvledare. Projektet finansieras med anslag från Stiftelsen Knut och Alice Wallenberg (KAW), en av Sveriges största vetenskapliga finansiärer.

Du kommer också att delta i uppbyggnaden av ett pulsat ODMR (optiskt detekterad magnetresonans) system för karaktärisering och manipulering av enstaka spinn härrörande från punktdefekter i SiC och andra halvledare. ODMR-tekniken kombinerar optisk spektroskopi (fotoluminiscens som exciteras av en extern laser) och EPR tekniken, då provet utsätts för ett magnetfält.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Lämplig utbildning är civilingenjör med masterexamen i fysik, kemi eller materialvetenskap. Datorfärdighet, särskilt programmeringsfärdigheter är meriterande.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 6 oktober 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.