arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Materialvetenskap (inom kompetenscentret FunMat-II)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i Materialvetenskap (inom kompetenscentret FunMat-II) 
med placering vid Nanostrukturerade material, Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Arbetsuppgifter

FunMat-II är ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum i materialforskning och ytteknik vid Linköpings universitet med partners vid Uppsala universitet, Swerea KIMAB, och ett flertal svenska och internationella industripartners. Vid Linköpings universitet deltar avdelningarna för Nanostrukturerade material, Tunnfilmsfysik, och Teori och modellering.

Avdelningen Nanostrukturerade material bedriver applikationsinspirerad grundforskning kring framställning av material och materials beteende. Forskningen vid avdelningen är i huvudsak experimentell. Arbetet för denna tjänst kommer att ske inom ramen för kompetenscentret FunMat-II. Det innebär att du kommer att ingå i en större forskarkonstellation med samarbeten mellan Linköpings universitet och företag som ingår i centret. Du ingår i ett eller flera forskningsprojekt som leds av forskningsledare och styrgrupp.

Den här tjänsten innefattar forskning inom området fundamentala och tillämpningsorienterade studier av tunna ytbeläggningar. Du kommer bedriva experimentell forskning som syftar till att ta fram nya material med arcförångningsmetoden, specifikt är målet extremt hårda ytbeläggningar som skall användas i högtemperaturtillämpningar. I fokus ligger förståelse av det plasma som uppkommer vid syntesen och materialkarakterisering. 

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Materialvetenskap är den som fullgjort kursfordringar om minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. Behörig att antas är även den som efter bedömning anses uppfyllt dessa krav genom utbildning vid ett utländskt lärosäte.

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund till denna tjänst är civilingenjörsexamen från Y, F, M, K eller motsvarande, gärna med material- eller nanoteknikinriktning. Tidigare erfarenhet och intresse av hårda tunna filmer är meriterande.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse, snarast möjligt.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 november 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat