arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Materialteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

- fokus på syntes och strukturering av mikroporösa adsorbenter för uppgradering av biogas och lagring

Avdelningen för materialvetenskap vid Luleå tekniska universitet inbjuder starkt motiverade kandidater med ett intresse av att bedriva forskning i Materialteknik med fokus på konstruktionsmaterial för högtemperaturapplikationer att ansöka om en doktorandtjänst. Forskningsämnet Materialteknik har pågående forskningsprogram som spänner över breda forskningsområden inom metalliska och keramiska material (högtemperatur intermetaller, rymdmaterial, höghållfasta stål, porösa keramiska material och material avsedda för energiutvinning). Avdelningen är en del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik. På institutionen finns flera andra forskningsämnen med verksamhet som gränsar materialteknik till exempel materialmekanik, maskinelement och hållfasthetslära. I grundutbildningen är det främst två utbildningar inriktning internationell profil materialteknik som är viktiga för avdelningen, nämligen civilingenjörsprogrammet EEIGM och mastersprogrammet AMASE. Inom dessa utbildningar utför många studenter projektarbeten och examensarbeten i projekt närliggande vår forskning. Forskningsämnet Materialteknik består av fem seniora forskare, två tekniker och 7 doktorander.

ÄMNESBESKRIVNING

Materialteknik inkluderar forsknings inom sammansättning och produktion av material samt strukturer, och egenskaper hos material. Pågående forskning rör främst funktionalitet hos metalliska och keramiska material.

Projektbeskrivning

Materialteknik vid avdelningen för materialvetenskap leder projektet NANOBIOGAS som finansieras av Vetenskapsrådet VR). Visionen för NANOBIOGAS är att spänna över en transformationsstrategi mot bred och hållbar användning av biometan inom energisystem genom syntes och nanostrukturisering av nya adsorbenter och sammansättning av funktionella porösa material med ledande/termoelektriska material för lagring av biometan. Projektet kommer att underlätta användningen av biogas/gasformiga bränslen som kan lagras och användas för transport eller injiceras i gasnätet, vilket ökar flexibiliteten hos framtida förnybara energisystem. Projektet föreslår ett innovativt koncept där nya adsorbenter syntetiseras och skräddarsys i olika längder, från lokalt atomarrangemang till mikrostrukturnivå och nanostruktureras till nanofibrer (1D), laminat (2D) och monoliter (3D) för uppgradering och lagring av biogas. Projektet kräver specialkunskap om design och syntes av mikroporösa adsorbenter, skräddarsyning av adsorptionsegenskaper, gasseparation genom PSA (Pressure Swing Adsorption) och lagring av gaser i porösa material.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som doktorand innebär stora möjligheter till att själv definiera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Du kommer att agera och träna dig som projektledare och detta kombineras med egen utbildning och utveckling. Dessutom får du möjlighet att prova på att undervisa.

Kvalifikationer

För att betraktas som behörig för tjänsten krävs en MSc i materialvetenskap, fysik eller kemi eller motsvarande. Tidigare erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: Zeolitsyntes, Metallorganiska ram syntes, Gasseparering, Strukturerade adsorbenter är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma (vanligast i form av undervisning).

Lön enligt lokala riktlinjer. Doktorandtjänsten är placerad på Institutionen för teknikvetenskap och matematik, avdelningen för materialvetenskap. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information vänligen kontakta: Biträdande professor Farid Akhtar, farid.akhtar@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-Christer Gardelli, christer.gardelli@ltu.se Telefon: 0920-49 1809, OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49 1792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis och en forskningsplan på en sida för att genomföra projektet. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 27 september, 2019
Referensnummer: 3520-2019