arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för material och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-11-05.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 150 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. 

En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i material och analytisk kemi. 

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR, och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar. 

Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler. 

Projektbeskrivning

Projekttitel: Bättre läkemedel genom joniska vätskor – datorbaserad modellering av interaktioner mellan lösningsmedel och solvat för kristallisation av läkemedelspreparat.

Handledare (PI): Prof. Alexander Lyubartsev och Prof. Anja-Verena Mudring.

Effektiva läkemedel för att kunna behandla sjukdomar är oumbärligt för samhället. En viktig del för att kunna utveckla läkemedel är att erhålla det optimala fasta tillståndet för den aktiva farmaceutiska substansen (AFS). Detta är en utmaning eftersom de flesta aktiva farmaceutiskas substanserna kan anta olika typer av fasta tillstånd (polymorfer). Därför är det nödvändigt att utveckla nya kristallisationsmetoder. För detta kan joniska vätskor (rumstempererade saltsmältor) öppna för helt nya möjligheter inom läkemedelsutvecklingen. I projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse kommer detta doktorandprojekt fokusera på datorbaserade beräkningar på kristallisationer av aktiva farmaceutiska substanser.

De huvudsakliga ansvarsområdena för den antagna studenten blir till att studera interaktionen hos ALI:s med joniska vätskor genom datorbaserade redskap. Molekyldynamiska simuleringar för den solvatiserade strukturen runt upplösta ALI:er och kring specifika kristallografiska tvärsnitt kommer att utföras för att kvantitativt kunna karaktärisera både mängden och styrkan på relevanta interaktioner. Fri-energilandskapet hos kristallisationsprekursorbildning och vidare kristalltillväxt kommer att utforskas genom metadynamikskonceptet för att kunna identifiera olika kristallisationsvägar, fri-energibarriärer och på så vis närma sig en grundlig förståelse för de molekylära mekanismerna för formation av specifika polymorfer.

Den sökande bör ha utmärkta språkkunskaper i engelska, såväl talat som skriftligt. Den sökande bör ha lätt för att kunna ta egna initiativ och samarbeta väl i grupper. Högt motiverade studenter med en bakgrund inom kemi eller fysik med inriktning på teoretisk kemi, beräkningskemi eller fysikalisk kemi uppmuntras högt till att ansöka.

Studenten kommer att arbeta inom projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) som är finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Mer information hittas här, hos www.mudring.org/ eller vid www.mmk.su.se/zou.

Den kandiderade doktoranden kommer att arbeta tillsammans med materialkemister, kristallografer, organiska och teoretiska kemister vid SU.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PIs, Prof. Alexander Lyubartsev, alexander.lyubartsev@mmk.su.se, och Prof. Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Materialkemist

Lön

Lön efter aktuell lönetrappa. Enligt SU:s regelverk.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Heltid 100%