arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för material och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-11-05.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 150 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i material och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR, och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar.

Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Bättre läkemedel genom joniska vätskor – Undersökningar av kristallisationsprocesser och polymorfism hos läkemedel med diffraktion och TEM-tekniker.

Handledare (PI): Prof. Xiaodong Zou och Prof. Anja-Verena Mudring.

Effektiva läkemedel för att kunna behandla sjukdomar är oumbärligt för samhället. En viktig del för att kunna utveckla läkemedel är att erhålla det optimala fasta tillståndet för den aktiva farmaceutiska substansen (AFS). Detta är en utmaning eftersom de flesta aktiva farmaceutiskas substanserna kan anta olika typer av fasta tillstånd (polymorfer). Därför är det nödvändigt att utveckla nya kristallisationsmetoder. För detta kan joniska vätskor (rumstempererade saltsmältor) öppna för helt nya möjligheter inom läkemedelsutvecklingen.

I projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse kommer doktorandprojektet att fokusera på att studera kristallisation och polymorfism hos ALI:er genom joniska vätskor med röntgen och elektrondiffraktionstekniker.

De huvudsakliga åtagandena för studenten kommer innefatta att utveckla experimentella utföranden för att kunna följa kristallisationen av aktiva farmaceutiska substanser med röntgen och elektrondiffraktionstekniker, följt av datainsamling och utvärdering. Kristallisationstekniker som kommer att undersökas inkluderar kristallisation i termala gradienter, anti-lösningsmedelskristallisation samt kristallisation genom extern påfrestning. Studenten kommer att använda sig utav lokalt tillgängliga enkristall- och pulverröntgendiffraktometrar samt toppmoderna transmissionselektronmikroskop (TEM:s).

Utöver detta kommer bruk av större anläggningar såsom synkrotronanläggningar och neutronkällor att tillämpas. Studenten kommer att vara involverad inom utveckling och tillämpning av provmiljöer som möjliggör för att kunna följa kristallisationsevent in situ. Den sökande bör ha utmärkta språkkunskaper i engelska, såväl talat som skriftligt. Den sökande bör ha lätt för att kunna ta egna initiativ och samarbeta väl i grupper. Högt motiverade studenter med en bakgrund inom kemi, kemiteknik och/eller kristallografi/TEM uppmuntras högt till att ansöka.

Studenten kommer att arbeta inom projektet projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) som är finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Mer information hittas här, hos www.mudring.org/ eller vid www.mmk.su.se/zou.

Den kandiderade doktoranden kommer att arbeta tillsammans med materialkemister, kristallografer, organiska och teoretiska kemister vid SU.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PIs, Prof.  Xiaodong Zou, xzou@mmk.su.se, and Prof. Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ansökan

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Materialkemist

Lön

Enligt gällande lönetrappa.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Heltid 100%