arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Matematiska vetenskaper

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 april

 • Sök jobbet senast

  7 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Matematiska institutionen (MAI) bedrivs såväl utbildning som forskning. Forskningen omfattar ett brett spektrum av områden från ren matematik och inomvetenskapliga problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och ämnesdidaktik. Vårt mål är att skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och som är lyhörd för aktuella förutsättningar och behov.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/mai

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i Matematiska vetenskaper mot optimering av maskininlärning  

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. I arbetet kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag upp till 20% av heltid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som också är behörig att antas till forskarutbildningen. Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet vilket innebär fullgjorda kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till forskarutbildningsämnet.I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet. 

Bedömningsgrunder

Den vi söker ska ha mycket goda kunskaper i matematik med ett stort inslag av kurser inom forskarutbildningsämnet. Den sökande förväntas också ha mycket goda programmeringskunskaper.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor


För mer information om anställningen:

 https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15908&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Doktorandlönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat