arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla spatial statistik och skattnings metoder som kan användas för att analyser miljö- och klimatdata samt förbättra prestanda hos ett vågkraftverk; möjliga tillämpningar är prediktion av vågor, rekonstruktion av historisk vegetation, skattningar av koldioxid utsläpp och analys av resultat från klimatmodeller.

Dessutom kommer prediktionerna av vågor i kombination med stokastiska regleringsalgoritmer att användas för att förbättra styrningen, och därmed prestanda, hos ett vågkraftverk.

Projektet ingår i ett samarbete mellan Matematisk Statistik, företaget Waves4Power och det strategiska forskningsområdet ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE) vid Lunds Universitet.

För att uppfylla målsättningarna med projektet kommer doktoranden att utveckla och använda metoder inom spatial statistik, simuleringsbaserad inferens och stokastisk optimering. Eftersom tillgänglig data är omfattande och styrningen av kraftverket är tidskritisk måste beräkningsmässiga avvägande göras vid val av metoder och utveckling av nya numeriska metoder kan behövas.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock högst 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (4 år), varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Matematisk Statistik uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet eller
- examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Övriga krav:


- minst en kurs i programmering.
- minst en kurs i numerisk analys.
- minst en kurs i stokastiska processer.
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmåga sker främst utifrån studieresultat på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- förmåga (t.ex. i examensarbetet) att applicera relevanta statistiska metoder till data och dra lämpliga slutsatser.
- erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete.
- erfarenheter av stokastiska processer, stokastisk optimering och/eller spatial statistik.
- programmeringserfarenhet med fokus på numerisk analys och/eller beräkningsprogrammering (föredragsvis i Matlab, R, Python och/eller C/C++)

Hänsyn kommer också tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande, genom för sin erfarenhet och kompetens, bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev (högst en sida) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationer, etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning