arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematikdidaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning.

Den matematikdidaktiska gruppen vid Linnéuniversitet ingår i fakulteten för teknik, inom institutionen för matematik. Gruppen består av fyra professorer, sju lektorer, sju adjunkter (fyra som forskarstuderar) och en heltidsdoktorand. Forskargruppen omfattar såväl teoretisk som tillämpad forskning och ger utbildningar till magister-, licentiat- och doktorsexamen i matematikdidaktik.

Antas i: Matematikdidaktik.

Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö, resor mellan orterna förekommer.

Anställningens form och omfattning: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl. Högskoleförordningen kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 % av heltid. Märk att doktorandanställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.
Start: Tillträde 1/8 eller enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning


Doktorandprojektet syftar till att studera kollegialt lärande i matematik. I arbetsuppgifterna ingår teoretiska och empiriska studier, samarbete med andra forskare, verksamma lärare och elever, samt att utveckla och analysera kollegialt lärande i matematik.

Behörighetskrav


Högskoleförordningen anger att för behörighet till antagning på forskarnivå krävs det att den sökande:
 • Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som:

 • Avlagt examen på avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:

 • Godkända kurser inom ämnet matematik och matematikdidaktik om 90 hp, varav minst 30 hp på̊ magisternivå̊, eller motsvarande kunskaper, och
 • ett individuellt arbete om minst 7,5 hp på̊ nivån magisternivå̊ eller motsvarande.

Övriga krav


Goda kunskaper i det svenska språket. God förmåga att skriva och tala engelska.

Önskvärda meriter


30 hp ämnesstudier i matematik.

Bedömningsgrunder

Urval av sökande görs efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Följande beaktas:
 • Vetenskaplig skicklighet dokumenterad i uppsatser på grundnivå, avancerad nivå och andra vetenskapliga arbeten.
 • Grundexamens bredd och sammansättning
 • Förmåga att självständigt och i samarbete formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla:
 • Ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
 • CV
 • Examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat
 • Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
 • Ifylld ansökningsblankett
Välkommen med din ansökan enligt instruktion via detta rekryteringsverktyg senast, 20 januari, 2023

Kontaktpersoner:


Huvudhandledare Per Nilsson, 076-32 49 107, per.g.nilsson@lnu.se   

Prefekt Christian Engström, 070-2169942, christian.engstrom@lnu.se

HR-partner Emmy Andersson, 0480-446108, emmy.andersson@lnu.se

Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00.

 

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat