arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematik med inriktning matematikens didaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  24 januari

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i matematik med inriktning matematikens didaktik.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik.

Arbetsuppgifter

Den matematikdidaktiska forskningen, som bedrivs på institutionen, fokuserar främst på digitala verktyg inom undervisning och lärande i matematik, lärares professionella utveckling, samt matematikundervisning för yngre elever. Flera projekt bedrivs i samarbete med lärare på olika nivåer i skolan och handlar om design av lärandesituationer och uppgifter  i matematik, bland annat med fokus på elevers matematiska resonemang. Forskningen utförs framför allt i tvärvetenskapliga grupper, både inom Karlstads universitet och i väl etablerade samarbeten med forskargrupper vid andra universitet. Se t ex https://www.kau.se/smeer och https://www.kau.se/rose.

En doktorand med inriktningen matematikens didaktik förväntas koppla sin studie till någon av institutionens ämnesdidaktiska forskningsinriktningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i Matematik med inriktning matematikens didaktik har den som avlagt examen på avancerad nivå, där det ingår kurser inom matematik och matematikens didaktik som motsvarar minst 90 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng examensarbete (självständigt arbete) på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningen, eller den som har lärarexamen, eller motsvarande enligt äldre studieordning, med inriktning mot matematik.

Urval/Antagning
Urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till den bedömda förmågan att framgångsrikt bedriva sådan utbildning. Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå samt på kvaliteten i övriga åberopade vetenskapliga arbeten, sökandes språkfärdighet, möjlighet till närvaro och deltagande i ämnets forskningsmiljö och att den sökandes forskningsinriktning svarar mot befintlig handledarkapacitet.

För mer information om forskning och forskarutbildning i matematik vid Karlstads universitet, se http://www.kau.se/matematik.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, §3). Anställningen är tidsbegränsad på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Din ansökan ska bestå av:


- personligt brev där den sökande formulerar en tentativ forskningsplan (max fem sidor) i relation till den utannonserade tjänsten,
- meritförteckning med bilagor och referenspersoner (CV),
- kopior av intyg, referenser och examina,
- kopia av masteruppsats eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.

Kontaktpersoner, ledning och administration:
Stefan Lindskog (prefekt), e-post: stefan.lindskog@kau.se, tel: 054-700 11 52 
Anders Hedin (proprefekt), e-post: a.hedin@kau.se, tel: 054-700 21 25

Kontaktperson, utbildning och forskning:
Yvonne Liljekvist (docent), e-post: yvonne.liljekvist@kau.se: tel: 054-700 22 14

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den elektroniska ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker eller publikationer, ska skickas till:

Karlstads universitet

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Ange referens REK2019/246.

Sista ansökningsdag: 2020-01-24

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning