arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Maskinteknik med inriktning additiv tillverkning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Sports Tech Research Centre vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri.

Forskningen omfattar även additiv tillverkning med tillämpningar inom framförallt inom material- och processutveckling. Centrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika. 

Arbetsuppgifter: Vi söker en doktorand i maskinteknik som kommer att arbeta med process- och materialutveckling inom additiv tillverkning i metall, med fokus på pulverbäddsmetoden elektronstrålesmältning. Projektet kommer att kräva både teoretisk förståelse samt praktiskt handlag vad gäller utrustning för additiv tillverkning och materialkarakterisering, men även för konventionell bearbetningsutrustning.

I anställningen ingår egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100%) samt undervisning och administrativt arbete (0-20%).

Behörighet och bedömningsgrund: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng inom för inriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, magister- eller civilingenjörsexamen inom ämnesområdena produktions-, maskin- eller materialteknik är en lämplig bakgrund för anställningen.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete), tidigare anställningar och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenheter inom process- och materialutveckling med pulverbäddsmetoder, materialkarakterisering eller andra närliggande områden är meriterande. Även erfarenheter av att arbeta i forskningsprojekt samt att undervisa är speciellt meriterande. Forskningen bedrivs i samverkan med nationell industri men även i en internationell omgivning. Därför är mycket goda färdigheter i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift, meriterande. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål kring området additiv tillverkning skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen i Maskinteknik med inriktning sportteknologi och additiv tillverkning. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av professor Lars-Erik Rännar, mailto:lars-erik.rannar@miun.se, tfn 010- 142 84 17 eller prefekt Fredrik Ståhl, mailto:fredrik.stahl@miun.se, tfn 010-142 84 64. Se även https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/sportstech/  

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, beskrivning av visioner och mål enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-05-30.  

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning