arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i maskinkonstruktion med inriktning autonoma skogsmaskiner

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vid forskningsämnet Maskinkonstruktion, Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM), bedrivs forskning kring automatisering av skogsbruk. År 2021 var forskargruppen tillsammans med andra deltagare först med att framgångsrikt demonstrera autonom skotning. Maskinkonstruktion rekryterar nu doktorander för att arbeta med autonoma skogsbruksoperationer. Huvudaktiviteter för den sökande kommer att omfatta perception, lokalisering och navigering i skogsmiljöer.

För att förbättra hållbarheten inom skogsbruket förutses automatisering vara en viktig möjliggörare. Att exkludera föraren från fordonet öppnar för helt nya skogsmaskinskoncept. Istället för få stora fordon kan exempelvis flera små vara en mer hållbar lösning. Idag finns dock inga sådana kommersiellt tillgängliga lösningar, men forskning pågår. Lösningen kommer att ha ett perceptionssystem för att känna av och samla in information både från fordonet och från omgivningen. Vidare behövs en styrarkitektur där, utifrån ett givet uppdrag, alla aktiviteter styrs och kontrolleras. För att utveckla, validera och demonstrera utvalda operationer kommer ett 10 tons, hydrauliskt manövrerat, autonomt terrängfordon utvecklat vid Luleå tekniska universitet  att användas.

Forskarutbildningen kommer genomföras inom TREES FOR ME som är ett kompetenscenter för snabbväxande lövträd, det vill säga poppel, asp, hybridasp och björk, i syfte att uppnå mer hållbara skogar, material och energi. Femtio partnerorganisationer som representerar universitet och forskningsinstitut, samt företag och offentlig sektor kommer att samarbeta i TREES FOR ME för att tillsammans hitta lösningar att motverka några av dessa framtida risker för skogens hälsa. Centrets mål är att (i) utveckla vetenskapsbaserade och innovativa lösningar samt (ii) bygga framtida kompetens inom ett nytt skoglig försörjningssystem för biomassa som kan användas till högvärdiga material- och energiprodukter. Totalt kommer 13 doktorander att rekryteras till centret som kommer att samarbeta med intressenter som representerar hela den skogsbaserade värdekedjan, med syfte att bygga spetskompetens och kunskap för svensk energi- och skogssektor.  

Ämnesbeskrivning

Maskinkonstruktion omfattar, för tekniska system, simuleringsdriven produktutveckling, modellering och simulering, produktutvecklingsmetodik samt produktinformationshantering. Modeller, metoder, processer och verktyg för utveckling av produkter är centrala för ämnet.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. En doktorand läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Du kommer att ingå i ett forskarteam på 12 personer inom ämnet som samarbetar med andra relevanta forskargrupper inom Luleå tekniska universitet och med externa universitet och företagspartners.

Kvalifikationer

Universitetsexamen (MSc eller motsvarande) inom robotik, reglerteknik, mekatronik, datorseende, maskinteknik eller liknande. Du bör ha ett stort intresse, nyfikenhet och passion för forskning och vi värdesätter din personlighet och individuella egenskaper högt. Erfarenhet av ROS, Python och C++ programmering, styr- och reglerteknik samt praktisk erfarenhet av hydraulik och mekaniska system är meriterande. Sökande måste behärska engelska i tal och skrift. Att behärska svenska är meriterande och du som inte kommunicerar på svenska i tal och skrift förväntas arbeta med att lära dig svenska under de första två åren. Körkort klass B och C är också meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Universitetet strävar efter en balanserad könsfördelning, varför kvinnor särskilt uppmuntras att söka tjänsten.

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information kontakta:Professor Magnus Karlberg, Tel: +46 (0)920 492418, Mobil: +46 (0)70 5892418 Hemsida: Maskinkonstruktion

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. De värdeord som kännetecknar Luleå tekniska universitet är mod, närhet och tillit.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både din ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1204-2022
Sista ansökningsdag: 31 maj 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat