arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Maskinelement

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Avdelningen för maskinelement (ME) vid institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM) är en forskargrupp som entusiastiskt jobbar för en hållbarare värld med minskande klimat- och miljöpåverkan. Vi jobbar för att utveckla produkter och processer som är energieffektiva, helst fossilfria och förnyelsebara. Vi är en stor och växande grupp med ungefär femton doktorander och lika många handledare. I vår forskarutbildning (PhD@ME) strävar vi efter att doktoranden ska utvecklas till en expert i ämnet men också utvecklas som person och bli en skicklig forskare. 

Verksamheten vid ME omfattar många aspekter av tribologi, t.ex. materialtribologi, smörjning och smörjmedel, tillståndsanalys, biotribologi, beräkningstribologi och maskinkomponenters tribologi. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri. 

Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med att utveckla en helt ny modell, baserad på maskininlärningsmetodik, som ska kunna hjälpa produktutvecklare att välja rätt material, ytbearbetning, smörjmedel mm för att produkten ska bli så slitstark och energieffektiv som möjligt.

Ämnesbeskrivning

Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.

Projektbeskrivning

I detta projekt ska vi utveckla bättre och mer generella modeller och materialdata för slitage och friktion. Vi ska utveckla modeller som kan användas för att beräkna om slitage uppkommer och i så fall hur allvarlig skadan blir. Vi ska också beräkna hur stor friktionen blir. Det är många olika saker som påverkar slitage och friktion, t.ex. ytjämnhet, belastning, ytmaterial och smörjmedel. Det är därför en stor mängd variabler och det är omöjligt att täcka alla tänkbara lastfall, det vill säga kombinationer av indataparametrarna. Vi ska därför bygga upp en databas där alla beräknade lastfall lagras och vi ska använda maskininlärning för att träna en modell som blir allt bättre ju fler lastfall vi behandlar. Förhoppningsvis ska vi kunna automatisera beräkningarna och skapa tusentals lastfall som sedan kan användas vid maskininlärningen för att bygga upp ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) som enkelt och snabbt berättar om slitagerisk och friktion.

I projektet arbetar du tillsammans med andra doktorander och forskare inom angränsande forskningsprojekt. Samarbete kommer också att ske med ledande experter inom maskininlärning. Du har även möjlighet att under några månader bedriva din forskning vid en annan forskargrupp eller vid ett företag.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två handledare som stödjer dig i ditt arbete.

Positionen inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter, andra forskningsuppdrag och undervisning upp till 20 % ingå.

Kvalifikationer

För att vara behörig för tjänsten ska du ha avlagt en civilingenjörs-, masterexamen eller liknande teknisk examen inom maskinteknik, teknisk fysik, maskininlärning eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ytterligare ett krav.

Vid urval till forskningsprojektet i maskinelement gäller följande urvalskriterier:
 • Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
 • Personliga egenskaper relevanta för forskning
 • Kvalitet på examensarbete
Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön (för närvarande kvinnor) att ges företräde.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta handledargruppen bestående av ämnesföreträdare och professor Roland Larsson, 0920-491325, roland.larsson@ltu.se och professor Andreas Almqvist, 0920-492407, andreas.almqvist@ltu.se.

Fackliga företrädare, SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Bifoga gärna ditt examensarbete eller annan publicering om du har. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2885-2019

Sista ansökningsdag: 15 september 2019