arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i markens näringsomsättning med fokus på organiskt material

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Vi bedriver ledande forskning om marksystemet och är verksamma såväl nationellt som internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Genom forskning, miljöanalys och utbildning bidrar vi med kunskap om framtidens hållbara markanvändning och tar fram nya lösningar som underlag för beslut inom jord- och skogsbruk, samt urbana miljöer. Arbetsmiljön vid institutionen är internationell och vi har ca 100 st anställda.

Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med inriktning mot markens näringsomsättning, markkemi, markbiologi, markmekanik & jordbearbetning, biogeofysik, vattenhushållning & vattenkvalitet, samt skogsmarkens biogeokemi. Vi ansvarar för viktig forskningsinfrastruktur i form av markkemiska och markfysikaliska laboratorier, en datortomograf, långliggande försök, en lysimeteranläggning, samt fältforskningsstationerna Lanna och Lövsta. Inom grundutbildningen medverkar institutionen inom ca 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum), med nära kontakter till forskning om bl.a. vatten, kretslopp och bioenergi. Verksamheten sker med hänsyn till nationella miljö- och klimatmål och med FN:s globala hållbarhetsmål. Vi är lokaliserade till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara.

Innehållsbeskrivning:

För att utveckla långsiktig hållbara odlingssystem som kan bidra till att begränsa klimatförändringarna har NordForsk finansierat ett forskningsprojekt AgroMixNorth: Klimatsmarta och uthålliga odlingssystem genom diversifiering av grödor – identifiering av språngbrädor i nordiskt och baltiskt jordbruk (https://www.nordforsk.org/projects/climate-smart-resilience-through-diversified-cropping-systems-identifying-springboards). Målet med AgroMixNorth är att öka kunskapen om effekten av diversifiering av grödor (både mellan och inom grödslag) på markfunktioner och matkvalitet, samt att utvärdera potentiella synergier och avvägningar som kan uppstå inom olika odlingssystem.

Inom projektet söker vi en doktorand som utvärderar potentiella synergier och avvägningar mellan kolinlagring och näringsomsättning i marken. Doktoranden kommer att ingå i en dynamisk och internationellt erkänt forskargrupp som arbetar i det biogeokemiska gränssnittet av markens organiska materialdynamik. Vi söker en nyfiken person som är angelägen om att delta i ett forskningsprogram som syftar till att förbättra vår grundläggande förståelse för hur växtmångfald påverkar kol-, energi och näringsflöden i marken, och att förbättra förvaltningsåtgärder för att utveckla långsiktig hållbara odlingssystem.

Läs mer om forskarutbildning vid SLU på https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Kvalifikationer: 
Sökande ska ha en mastersutbildning (eller motsvarande) i mark- eller miljövetenskap, geovetenskap, ekologi, agronomi eller liknande ämnen. Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett stort intresse för kopplingen mellan kemiska och biofysikaliska gränsskikt i marken.

Kunskaper i kol- och kväveomsättning i marken och/eller markbiologi med erfarenhet från laboratoriearbete är en fördel. Förståelse av modeller som beskriver omsättningen av det organiska materialet i marken, erfarenhet av att planera och utföra experiment och vetenskapligt skrivande är en merit.

Den sökande bör ha god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Vi värdesätter självständighet, kreativitet, initiativförmåga och god samarbetsförmåga.

Ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsbrev (max 2 sidor) som motiverar varför du är intresserad av doktorandanställningen
 • CV (max 2 sidor)
 • Ett exemplar av examensarbete på avancerad nivå vars omfattning motsvarar minst 15 högskolepoäng eller annat relevant självständigt arbete av motsvarande svårighetsgrad och omfattning
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner som är relevanta för denna tjänst (t.ex. examenshandledare)
Utvärderingar kommer att baseras på skriftliga ansökningshandlingar, intervjuer och referenser.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:

April 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-02-28.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat