arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i marin geologi - specialisering fysisk oceanografi

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 maj

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2021-06-24.

Projektbeskrivning

Syftet med doktorandprojektet är att jämföra havscirkulationen under geologiska perioder tillbaka i tiden och i framtiden då global uppvärmning uppnåddes genom högre CO2-koncentrationer, kraftig solstrålning eller andra faktorer som exempelvis den geografiska konfigurationen av jordens kontinenter. Särskilt fokus kommer att ligga på vad som driver Arktiska oceanens cirkulation och havsis samt den djuphavcirkulationen, som kallas Meridional Overturning Circulation, i dessa olika klimatstater.

Den utvalda kandidaten kommer att utföra klimatsimuleringar med den europeiska klimatmodellen EC-Earth. Dessutom kommer tillgängliga högupplösta klimatmodellsimuleringar användas för studier av den senaste interglacialen och en svit av klimatsimuleringar från miocen. Projektet kan innebära möjlighet till deltagande i en arktisk expedition.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den akademiska områdesnämnden kan tillåta undantag från de allmänna behörighetskraven för en enskild sökande under särskilda omständigheter.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom maringeologi innebär att den sökande på grundnivå måste ha godkända resultat på följande kurser:
 • Minst 90 poäng i geovetenskap++
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och / eller biologi beroende på valt ämnesområde i geologi
 • Dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap
++ För detta doktorandprojekt är följande områden inom geovetenskap särskilt relevanta: oceanografi, atmosfär eller klimatvetenskap.

Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

För vissa specialiseringar inom geologisk utbildning på forskarnivå kan studenter som har genomgått sin huvudnivåutbildning i relaterade vetenskapliga ämnen som fysik, kemi, matematik eller biologi också accepteras.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de kvalificerade kandidaterna kommer att prioritera demonstrerad akademisk förmåga, en förståelse för havs- och klimatdynamik, kvantitativa färdigheter och programmeringsförmåga. Andra bedömningskriterier utgörs av visade skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta, kreativitet, initiativ och självständighet.

Bedömningen kommer att baseras på kandidatens tidigare studier och betyg, kvalitet på självständigt arbete, referenser, relevant erfarenhet, sökandens skriftliga motivering för anställningen samt en muntlig intervju.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om antagning inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Dr. Agatha de Boer, agatha.deboer@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Obs! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb, under doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat