arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i litteraturvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies, IMS https://lnu.se/forskning/sok-forskning/linnaeus-university-centre-for-intermedial-and-multimodal-studies, är en internationellt framstående tvärvetenskaplig forskningsmiljö som studerar relationer och interaktioner mellan medier. IMS finns vid Fakulteten för konst och humaniora och spänner främst över litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, språkvetenskap, musikvetenskap, filmvetenskap och konstvetenskap.

Som doktorand kommer du att bli en del av en av IMS’ forskningsgrupper, Intermedial Ecocriticism https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/transmedieringar-av-det-antropocena/, vilket är en grupp som kombinerar insikter från intermediala studier och ekokritik.

Ämnesområde för befattningen: Litteraturvetenskap
Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Doktoranden ska följa den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap och förväntas vara aktiv i IMS såväl som i den litteraturvetenskapliga forskningsmiljön och för övrigt delta i institutionens inre arbete.

Anställningen sker inom ramen för IMS, mera specifikt ett projekt som till 75 % finansieras av FORMAS. Detta projekt, Intermedial Ecocriticism, kommer i hög grad att vara styrande för doktorandens avhandling.

Avhandlingsarbetet, som till en viss del är definierat i ansökan till FORMAS, kommer att innefatta intermedial textanalys av skönlitterära, vetenskapliga och journalistiska texter såväl som receptionsstudier i form av intervjuer med svenska och engelskspråkiga författare och journalister. En studie av läsares respons på dessa texter ingår också. Syftet är att jämföra och diskutera olika representationer av klimatkrisen i olika medieformer. Doktoranden måste behärska svenska/skandinaviska och engelska, och avhandlingen bör skrivas på engelska. Arbetsspråket inom IMS är huvudsakligen engelska.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Grundläggande behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighetFör särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap inom projektet erfordras
 • minst 120 högskolepoäng i litteraturvetenskap eller i närliggande ämnen, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet,
 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i litteraturvetenskap, varav ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
 • goda kunskaper i svenska och/eller engelska.
För vidare information om behörighet, se den allmänna studieplanen https://lnu.se/contentassets/a93cddaeaa674be3a4720af0f1c3c9e5/asp-littvet_fst_180604---2.pdf

Exempel på närliggande ämnen i detta sammanhang är bland andra medie- och kommunikationsvetenskap, antropologi, kulturstudier eller Environmental Humanitie

Bedömningsgrunder

Bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå tar hänsyn till den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten.

Meriterande i övrigt är
1. Kunskap om grundläggande idéer inom Environmental Humanities, ekokritik, eller intermediala studier.
2. Erfarenhet av eller intresse för receptionsforskning byggd på intervju-undersökningar.

Ansökan
Bifoga för ansökan relevanta uppsatser eller examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå.

Gör en kort redovisning av allmän och särskild behörighet (högst 2 sidor); dessa ska styrkas med Ladokbevis eller jämförbart material från andra länder.

Utforma och bifoga en redovisning för intresse för och tidigare arbeten om Environmental Humanities och/eller ekokritik samt receptionsstudier samt hur du ser dig själv som forskare i projektet (högst två sidor).

Välkommen med din ansökan senast 15 april 2021. Samtal med utvalda kandidater kommer att äga rum kort därefter via zoom.

Kontaktpersoner
Prefekt Anders Åberg, 0470–70 8904, anders.aberg@lnu.se
HR-partner Jessica Drott, 0470–70 8950, jessica.drott@lnu.se
Professor Jørgen Bruhn, 0705-474643, jorgen.bruhn@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt avtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat