arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i läkemedelsepidemiologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 april

 • Sök jobbet senast

  29 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning inom farmakodynamik, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, farmakokinetik, farmakometri, farmakoterapi, galenisk farmaci och nanoteknologi, klinisk farmaci, läkemedelsformulering, läkemedelstillförsel, molekylär galenisk farmaci samt samhällsfarmaci. Se https://www.farmaci.uu.se/

Enheten för läkemedelsepidemiologi bedriver undervisning och forskning kring läkemedelsanvändningen i samhället, vad som påverkar förskrivning, utköp och användningen av läkemedel i befolkningen och vilka positiva och negativa effekter vi ser av läkemedelsanvändningen.

Beskrivning av forskningsprojekt: Det finns ett stort förbättringsutrymme i hur läkemedel förskrivs och används vid diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. En mängd olika digitala tjänster har introducerats t.ex. för att stödja personer med läkemedelsbehandlingen, men det finns stora kunskapsluckor i hur de används och nyttan med dem. Genom en kombination av kvalitativa metoder som fokusgrupper/djupintervjuer och kvantitativa studier av registerdata hoppas vi i detta forskningsprojekt få en ökad insikt i hur läkemedel används vid kardiovaskulär prevention i primärvården, hur kvaliteten kan förbättras mot en mer patientcentrerad och säker vård och hur nya digitala verktyg kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning och ökad livskvalitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i farmakologi, farmakoterapi och farmakoepidemiologi. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning kring läkemedelsanvändning. Det är också viktigt att den sökande har förmåga till tvärdisciplinärt samarbete och samverkan med hälso- och sjukvården. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på både svenska och engelska.

Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Undervisning kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Viss annan institutionstjänstgöring vid institutionen ingår också. Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven ovan,  ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (gärna från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Björn Wettermark, bjorn.wettermark@farmaci.uu.se . För frågor kring anställningen, kontakta administrativ samordnare Pernilla Larsson pernilla.larsson@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2021, UFV-PA 2021/1316.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning