arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Kvalitetsteknik och logistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

- med inriktning mot Big Data Driven Smart Logistics

Forskningsämnet Kvalitetsteknik och logistik söker en doktorand inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Industriell ekonomi med ca sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för Kvalitetsteknik och logistik med ett tiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Entreprenörskap och innovation, Industriell marknadsföring och Redovisning och styrning. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.

Ämnesbeskrivning

Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.

Projektbeskrivning

Projektet har som avsikt att undersöka möjligheterna för mer resurseffektiva godstransporter både utifrån ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Syftet är därmed att utveckla digitala beslutsstöd vilka kommer möjliggöra ett påfyllningssystem som säkerställer förbättrande servicenivåer och samtidigt minskar det ekologiska fotavtrycket som orsakas av transporter.

För att uppnå syftet har följande mål formulerats.
 • Utveckla metoder för att prognostisera framtida efterfrågan med hjälp av AI och maskininlärning.
 • Tillämpa algoritmer baserade på realtidsdata för optimering av fordons ruttplanering i realtid.
 • Designa ett dynamiskt påfyllningssystem för leverantörsstyrda lager baserat på realtidsdata och prognostiserad efterfrågan
 • Minska energiförbrukning av ett sådant system.

Arbetsuppgifter

Doktoranden i detta projekt kommer att genomföra undersökningar om prognosmetoder i praktiken, granska påfyllningssystem, undersöka hur realtidsdata och maskininlärningsmetoder kan förbättra efterfrågeprognoser och mildra bullwhip-effekten. Uppgifterna inkluderar också analys av befintliga ruttplaneringssystem för fordon, identifiering av förbättringar genom användning av online-informationsströmning och optimeringsalgoritmer samt undersökning om hur teknik som RFID, IoT, POS etc i kombination med optimeringsmetoder och maskininlärningstekniker kan förbättra servicenivåer, energiförbrukning och miljö påverkan från leveranskedjor.

Du kommer att arbeta i ett projekt som involverar samarbete med industriella partners och internationella forskare. Till dina uppgifter hör också att läsa doktorandkurser, genomföra och publicera forskning i internationella forskningstidskrifter, att bidra till och presentera vid internationella konferenser, och eventuellt också egen undervisning.

Kompetens och erfarenhet

För att vara behörig till tjänsten krävs avlagd civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi med inriktning mot industriell logistik eller motsvarande. Eftersom arbetet kräver kommunikation med såväl industriella partners som internationella forskare, kräver vi goda kunskaper i engelskt och svenskt skrivande. Då tjänsten kräver goda kunskaper inom operationsanalys och optimeringsmetoder, prognosmetoder och erfarenheter av att hantera beslutsproblem inom logistik och försörjningskedjor är färdigheter för att lösa sådana problem av största vikt. Dessutom krävs kunskap och erfarenhet i programmering samt demonstrerade färdigheter i prognostisering, anläggningslokalisering och ruttplanering. Vi ser gärna att du kan börja arbeta så snart som möjligt.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20%. Tjänstens förlängs om och i den omfattning undervisning och institutionstjänstgöring genomförts.  Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Professor Athanasios Migdalas, 0920-493471, athmig@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För fullständig platsannons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. I ansökan bifogar du ett personligt brev där du reflekterar över projektets tema (ca en till två A4 sidor) samt varför du är lämplig doktorand för detta projekt. CV/meritförteckning, examensbevis (eller resultatintyg) och en uppsats/rapport/ex-jobb eller annan text som du skrivit som visar på din vetenskapliga kompetens ska bifogas.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2020
Referensnummer: 5024-2019