arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  18 december

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen geografi utannonserar nu en befattning som doktorand i ekonomisk geografi som vill bidra till vår forskning kring jobbens nya geografi.

Anställningen innebär arbete inom ett befintligt forskningsprojekt och påbörjas 2021-02-01 eller enligt överenskommelse för fyra år på heltid. Institutionen för geografi är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med drygt 40 anställda. Exempel på forsknings- och undervisområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. För mer information, besök vår hemsida https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

 

Arbetsbeskrivning

Det aktuella doktorandprojektet kommer utföras inom ramen för ett pågående forskningsprogram om jobbens nya geografi där syftet är att belysa pågående förändringar på arbetsmarknaden och hur det påverkar olika delar av arbetskraften. Du som doktorand kommer ingå i en befintlig forskargrupp med både seniora och juniora forskare som arbetar med frågor om strukturomvandling och kompetensmatchning med särskilt fokus på utmaningar i mer glesbefolkade regioner. Projektet är också kopplat till den tvärvetenskapliga miljön CERUM (Centrum för regionalvetenskap).

Förslag på specifika ämnen av särskilt intresse är: Regionala förändringar i jobbstruktur och dess betydelse för olika grupper av arbetstagare, social och ekonomisk rörlighet på arbetsmarknaden i relation till exempelvis företagsnedläggningar, arbetskraftens strategier för att hantera strukturomvandling och/eller ökad digitalisering, regional resiliens, olika aktörers arbete med kompetensförsörjning i glesa miljöer.

Anställningen kräver att doktoranden deltar aktivt i att kommunicera forskningsresultat i akademiska sammanhang och till olika samhällsaktörer samt delta i institutionens övriga verksamheter.

Om anställningen

Anställningen syftar till doktorsexamen och är i normalfallet tidsbegränsad på heltid i fyra år med start 2021-02-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Placering är Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer

Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning i det samhällsvetenskapliga området, särskilt ekonomisk geografi. Tidigare arbete med, eller erfarenhet av, intervjustudier och/eller longitudinella mikrodata är särskilt meriterande.

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand forskningsskissen och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga).

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 4 sidor exklusive referenser), inklusive en kort beskrivning av projektets relation till forskargruppens arbete

2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

3. CV/meritförteckning

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Din ansökan ska vara registrerad i universitetets e-rekryteringssystem senast 2020-12-18.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

 

Närmare upplysningar lämnas av professor Rikard Eriksson, tfn 090-786 7416, e-post rikard.eriksson@umu.se eller prefekt Emma Lundholm, tfn 090-786 7172, e-post emma.lundholm@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning