arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kriminologi (1-2)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Kriminologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet var landets första och länge dess enda, institution för kriminologi. Grundutbildningen i kriminologi startade 1970. Institutionen har cirka 30 anställda. Vi erbjuder alla våra doktorander en arbetsplats på institutionen och förutsätter att de är närvarande på institutionen och bidrar till en aktiv forskningsmiljö.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i kriminologi att sökande har fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av uppsats eller motsvarande självständigt arbete, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid tilldelningen av plats på forskarutbildningen läggs vikt främst på graden av självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten, metodologisk och vetenskaplig mognad, förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplan. Beslut om antagning fattas av institutionsstyrelsen den 28 maj 2020 och meddelas samtliga sökande någon dag senare.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektor Anita Heber, anita.heber@criminology.su, och prefekt Felipe Estrada, felipe.estrada@criminology.su.se.

Administrativa upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef Pia Vångö, tfn 08 16 23 34, pia.vango@criminology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Se fullständig annons.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönesättning enligt avtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat