arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kostvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juni

 • Sök jobbet senast

  9 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv.

Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Forskningsområde

Allt fler studier visar på stigmatisering av obesitas i samhället – från relationer i privatlivet till arbetsliv och offentliga institutioner. Forskningsfältet idag handlar primärt om vuxna, detta doktorandprojekt kommer att utforska obesitasstigma hos barn, fem år och yngre. Fokus ligger på vardagslivet och i mötet med förskola och hälso- och sjukvården.

Obesitas i barndomen innebär oftast obesitas i vuxenlivet med medicinska och psykosociala risker som följd. Trots mycket kunskap om stigma kopplat till vikt har vi obefintlig kunskap om fenomenet hos yngre barn, trots att detta är en erkänt kritisk period både vad gäller prognosen för obesitasbehandling och barns begynnande relation till sina kroppar och sitt ätande. Frågeställningarna kommer huvudsakligen belysas genom kvalitativa forskningsmetoder, som intervjuer och deltagande observation, då ambitionen är att på ett djupgående sätt utforska barns olika matmiljöer. Projektet är unikt och har relevans för både sociologiska frågeställningar om kropp- och hälsorelaterade stigman, bland barn, vårdnadshavare och professionella, samt för folkhälsan och för kliniskt arbete.

Anställningen

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav

För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från behöriga med genuint intresse för barns hälsa, både ur ett psykosocialt och medicinskt perspektiv. Det är meriterande, men inget krav, med dokumenterad erfarenhet av kvalitativa metoder samt erfarenhet av kliniskt, socialt eller pedagogiskt arbete eller forskningsprojekt som involverar små barn. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan ska dessutom innehålla en idéskiss för projektet. Idéskissen ska innefatta en litteraturöversikt om obesitasstigma hos barn (på engelska, högst 2500 ord exklusive referenslista) samt en populärvetenskaplig sammanfattning (på svenska, max 500 ord). Referenser kommer att efterfrågas.

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-i-kostvetenskap.pdf

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://samfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Afsaneh Koochek, e-post https://uu.varbi.com/center/tool/position/517725/edit/tab:2/afsaneh.koochek@ikv.uu.se. Upplysningar om projektet lämnas av professor Paulina Nowicka, e-post https://uu.varbi.com/center/tool/position/517725/edit/tab:2/paulina.nowicka@ikv.uu.se">https://uu.varbi.com/center/tool/position/517725/edit/tab:2/paulina.nowicka@ikv.uu.se. Upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Paulina Nowicka,  e-post https://uu.varbi.com/center/tool/position/517725/edit/tab:2/paulina.nowicka@ikv.uu.se">https://uu.varbi.com/center/tool/position/517725/edit/tab:2/paulina.nowicka@ikv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9 september 2022, UFV-PA 2022/2315.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till