arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kostvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskningen vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet har en tvärvetenskaplig karaktär och forskningsfrågor riktas mot att klargöra den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Även forskarutbildningsämnet kostvetenskap är tvärvetenskapligt och forskningsfrågorna kan riktas mot olika aktuella områden.

Forskningsområde: Detta doktorandprojekt har fokus på metoder för att främja frukt- och grönsakskonsumtion hos barn. Upprepad exponering av frukt- och grönsakers sensoriska egenskaper (lukt, smak, textur) främjar acceptans och i detta projekt ska metoder för lekfull/spelifierad sensorisk exponering utforskas. Detta särskilt med fokus på lukt. Sensoriska analysmetoder kommer att användas för att utvärdera exponeringens effekter på barns acceptans för  frukt och grönsaker och därmed viljan att äta dessa livsmedel.

Anställningen: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning. Förutom avhandlingsarbetet ska forskarutbildningen innefatta 60 högskolepoäng kurser av relevans för avhandlingsarbetet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan tillkomma.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap eller motsvarande.

Ansökan välkomnas från behöriga med intresse för främjande av hälsosamma matvanor hos barn. Dokumenterad erfarenhet av sensorisk analys och kvantitativa metoder är meriterande, likaså en god förmåga att kunna kommunicera med barn. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt intresse för en forskarutbildning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan ska dessutom innehålla en idéskiss för projektet. Idéskissen ska innefatta en litteraturöversikt om hur sensorisk exponering kan främja barns acceptans av frukt och grönsaker samt förslag på möjliga metoder för att utforska lekfull/spelifierad sensorisk exponering för främjande av frukt- och grönsakskonsumtion hos barn (högst 5 sidor).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se https://www.ikv.uu.se/digitalAssets/509/c_509000-l_3-k_samfak-2019-100-reviderad-allman-studieplan-i-kostvetenskap.pdf  

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://samfak.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Ylva Mattsson Sydner, e-post Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se tel. 018-471 23 13. Upplysningar om projektet lämnas av biträdande universitetslektor Pernilla Sandvik, e-post pernilla.sandvik@ikv.uu.se och upplysningar om forskarutbildningen i kostvetenskap lämnas av studierektor Paulina Nowicka, e-post paulina.nowicka@ikv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/3194.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning