arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i konstvetenskap/textilvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Konstvetenskapliga institutionen:

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby.

Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. Forskning bedrivs för närvarande inom exempelvis bildkonst, arkitektur-, bebyggelse- och urbanhistoria, kulturarv, kulturentreprenörskap, bruk och produktion av textil ur ett föremålsnära och hantverksvetenskapligt perspektiv samt digital konstvetenskap. Institutionen arbetar med historiska såväl som samtidsinriktade studier. För mer information, var god se institutionens hemsida:https://uu.varbi.com/center/tool/position/316202/edit/tab:2/checklist:Doktorand/ http:/www.konstvet.uu.se

Forskningsprogrammet Engaging Vulnerability:

Konstvetenskapliga institutionen ledigförklarar en doktorandtjänst i konstvetenskap alternativt textilvetenskap inom forskningsprogrammet Engaging Vulnerability.
Forskningsprogrammet är ett interdisciplinärt forskningsprogram som pågår under ett decennium (2015-2025) vid Uppsala universitet, som stöds av Vetenskapsrådet. Övriga ämnen inom forskningsprogrammet där utlysning av doktorandtjänster kommer att ske är: idéhistoria, antropologi, estetik, antikens kultur och samhällsliv och historia
För mer information, se forskningsprogrammets hemsida: http://www.engagingvulnerability.se.

Engaging Vulnerability utmanar den gängse synen på sårbarhet och syftar till att utveckla förståelsen av vad sårbarhet är, samt hur den kan undersökas i praktik och teori. Det finns rika möjligheter att inom ramen för institutionens ämnen - konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap - utveckla sårbarhetsforskningen längs dessa linjer. Tänkbara studier kan exempelvis handla om undersökningar av såväl social som sexuell utsatthet, om aktivism och motstånd, genus- och miljöfrågor, hållbarhet och resiliens som tagit sig uttryck i olika konstnärliga eller hantverksmässiga projekt, processer eller praktiker i skilda medier. Andra möjliga ämnen kan vara sårbarhet knuten till vissa platser, byggnader, tekniker och material, näringar, normbrytande identitetsuttryck och utsatta tillstånd. Det går också att reflektera om hur mening skapas i dagens multimediala värld och hur konstens och handarbetets villkor förändras med intåg av ny digital teknik som artificial intelligence. 

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna som doktorand är att bedriva sin utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens och forskningsprogrammets verksamhet. Närvaro vid högre seminarier och deltagande i institutionens allmänna arbetsuppgifter förekommer. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och utgör i sådana fall grund för förlängning av anställningstiden i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav:

Sökande ska ha grundläggande behörighet med examen på avancerad nivå eller ska på något annat sätt inom eller utom landet ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande ska även ha särskild behörighet i endera konstvetenskap eller textilvetenskap eller motsvarande.

Meriterande i övrigt:

Kunskaper i svenska och engelska språket är meriterande då utbildningen sker delvis på svenska och delvis på engelska.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-08-24 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: tf prefekt Leif Kirsebom 070-4250393 studierektor för forskarutbildningen Britt-Inger Johansson, britt-inger.johansson@konstvet.uu.se, 018-471 50 48 eller 070-167 98 08. 

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2020, UFV-PA 201X/XXXX.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2020-08-24 Visstidsanställning