arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i klimatpolitikens sociologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Sociologiska institutionen söker en doktorand i sociologi med fokus på jämförande politisk sociologi inom området klimatpolitik.

Startdatum är 1 Januari 2023 eller enligt överenskommelse

Forskningens inriktning

Doktorandprojektet kommer att vara en del av det större forskningsprojektet https://www.umu.se/forskning/projekt/pa-jakt-efter-frikoppling/ 

Doktoranden kommer att genomföra fallstudier med syftet att öka förståelsen för hur vissa samhällen har varit mer framgångsrika att minska miljöproblem såsom klimatförändringarna. Hur har dessa framgångar, inklusive viktiga politiska beslut som bidragit till dem, varit möjliga? I vilken utsträckning har dessa politiska val återspeglat allmänhetens åsikter, ekonomiska kostnader och/eller påverkat nivåerna och formerna för olika anställningar på arbetsmarknaden?

Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet och är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare vid Umeå Universitet, University of Basel (Schweiz) och University of Victoria (Kanada). Projektet leds av Professor Malcolm Fairbrother.

Det övergripande målet med doktorandens arbete kommer att vara att identifiera förhållanden under vilka länder har varit mer eller mindre framgångsrika när det gäller att frikoppla ekonomisk tillväxt från utsläpp av växthusgaser, liksom potentiellt andra former av miljöproblem. 

Fallstudierna som utförs av doktoranden kommer att komplettera statistiska analyser som utförs av andra deltagare i projektet. Metodologiskt kommer fallstudierna att omfatta halvstrukturerade intervjuer med nyckelaktörer (beslutsfattare, förespråkare och företrädare för intressegrupper), såväl som analyser av primära och sekundära källdokument.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Den sökande behöver ha kunskaper kring viktiga miljöfrågor särskilt klimatförändringar och klimatpolitik. Den sökande behöver även ha god kunskap i samhällsvetenskapliga forskningsmetoder (särskilt fallstudieforskning) och kvalitativa intervjuer. Viss kunskap om kvantitativa metoder är meriterande liksom kunskap om beslutsprocesser och de politiska institutionernas grundläggande arbete i olika länder.

Då forskningen kommer att bedrivas i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö är kunskaper i engelska språket avgörande. Att kunna samarbeta och bidra till projektets arbete är andra viktiga egenskaper.

Om anställningen

Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Det kommer att förekomma en del resor inom projektet men doktoranden förväntas utföra majoriteten av arbetet i Umeå och delta i institutionens gemensamma aktiviteter. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning, nuvarande startlön enligt avtal är 29.000kr.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställningen.
- Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max 2 sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till forskningsprojektet.
- Vidimerad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa samt lista på eventuella publikationer.
- Kopia av examensbevis
- Uppsatser/övriga publikationer
- Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
- Namn och kontaktinformation till två referenser

 Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 15/10

Om oss 
Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö. Forskning bedrivs inom flertal områden såsom hållbarhet, arbetsmarknadsforskning, globalisering, miljöattityder och beteenden. Institutionen bedriver omfattande forskning och betonar ett arbetsklimat som stärker den intellektuella utvecklingen. För närvarande arbetar ca 60 personer på Institutionen varav 12 är doktorander. Läs mer på institutionens hemsida; https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 230101 Visstidsanställning till