arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i klimatextremer under bronsåldern

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Kravprofil


Flera dramatiska klimat- och miljöförändringar under förhistorisk tid har upptäckts i trädringdata och arkeologiska arkiv.

Trots ständigt förbättrade metoder för paleoklimatologiska och arkeologiska studier är ofta den exakta tidpunkten, orsakerna och effekterna av extrema händelser dåligt kända. I det här projektet ska en doktorand arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp med dendrokronologer, arkeologer, geologer, paleoklimatologer och fysiker. Doktoranden kommer att tillämpa en ny kombination av dendrokemiska metoder på trädringsserier från subfossila träd. Analyserna kommer att baseras på Energy-Dispersive X-ray Fluorescence (ED-XRF) och Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS), en kombination som möjliggör detektering av spårämnen som kan kopplas till exempelvis vulkanutbrott och antropogena aktiviteter som metalframställning. Dessutom ska analyser av stabila kol- och syre-isotopförhållanden och tillväxtvariationer hos träden genomföras för att få kompletterande information om klimat- och miljöresponser. För att studera om samhällsutvecklingen påverkats av de detekterade händelserna kommer doktoranden tillsammans med forskargruppen att jämföra erhållna data med information om bl.a. befolkningsutveckling, vegetationsutveckling och bronsålderns sociala strukturer. Doktorandens forskningsprojekt kommer att fokusera på extrema händelser som observerats i trädringsdata under perioder då kända vulkanutbrott kan ha påverkat klimatet i Skandinavien under mitten av holocen (7000-3000 år före nutid).

Forskargruppens huvudsakliga medarbetare är verksamma vid Geologiska institutionen vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet och Institutionen för arkeologi och antik historia vid Lunds universitet. Forskargruppen har pågående samarbeten med Institutionen för fysisk geografi vid Stockholms universitet, Nationalmuseet i Köpenhamn och Genèves universitet.

Arbetsuppgifter


Doktorandens huvuduppgifter är att deltaga och driva delprojekt i det övergripande forskningsprojekt samt delta i forskarutbildningskurser motsvarande 60 högskolepoäng. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete som arbete i Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi, dock max 20 % av arbetstiden. Institutionsarbete kompenseras med förlängning av doktorandtjänsten.

Kvalifikationer


En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för avancerade kurser och utbildningsprogram om han eller hon:

- Har avlagt examen på avancerad nivå eller
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskar-utbildningen eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande förväntas ha en masterexamen (eller motsvarande) i geovetenskap, miljövetenskap, arkeologi, eller ett relaterat område, och dokumenterad kunskap inom trädringsstudier och paleoklimatologi. Dessutom krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Förmåga att arbeta både självständigt och med andra är en nödvändighet, liksom förmåga och intresse att delta i fält- och laborationsarbete.

Vi erbjuder en tidsbegränsad heltidstjänst under 4 år med svenska socialförsäkringsförmåner. Anställningen är vid Geologiska institutionen, Lunds universitet. Ansökan om den annonserade tjänsten ska innehålla:

- Ett brev som beskriver den sökandens bakgrund, intressen och ambitioner i förhållande till projektet (en sida)
- CV som innehåller födelsedatum och fullständig lista över BSc- och MSc-betyg
- Akademiska transskript
- En PDF-fil (eller länk för nedladdning) med publikationer inklusive magister- och / eller kandidatuppsatser och andra vetenskapliga publikationer
- Namn och kontaktuppgifter till minst två referenser
- Ansökan ska skrivas på engelska

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning