arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemiteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Välkommen till Linnéuniversitetet! En kreativ och internationell kunskapsmiljö som främjar nyfikenhet, kreativitet, kamratskap och användbarhet. Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Mer information finns på webbsidan: lnu.se.

Tekniska fakulteten strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden Attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Tekniska fakulteten har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilket Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Institutionen för byggmiljö och energiteknik (BET) bedriver utbildning och forskning inom energiprocesser och energisystem för att stödja vårt samhälles övergång till en hållbar utveckling och en ”low carbon economy”. De kompetensområden som BET har byggt sin forskning på inkluderar hållbar byggd miljö, materialteknik och energi- och miljöteknik.

Antas i: Kemiteknik


Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placeringsort: Växjö, Sverige                                                                                      

Arbetsbeskrivning


Institutionen för byggmiljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet, söker en person till en 4-årig forskarutbildning, anställd heltid som doktorand i inom följande forskningsämne: utveckling av innovativ centrifugalkondensationsskrubber och elfilter för reduktion av partikelutsläpp för medelstora biomassaeldade kraftanläggningar, genom modellering och testning i fullskala.

Bioenergi är idag den ledande energikällan som står för 24% av den totala Svenska energiförsörjningen. Bioenergin levererar elektricitet och värme, vilka produceras genom förbränning vid kraftvärmeanläggningar. Vid förbränningen av biomassa genereras betydande utsläpp av fina partiklar till den omgivande luften. Inandning av dessa rökpartiklar kan på sikt orsaka allvarliga hälsoproblem. Kraftigare EU-direktiv som reglerar utsläpp från medelstora biomasspannor träder i kraft 2025. I Sverige finns det flera tusen befintliga förbränningsanläggningar för biomassa som står inför utmaningen från det nya EU- direktivet. Nya teknologiska tillvägagångssätt och koncept måste utvecklas och användas för att minska utsläpp av partiklar för alla befintliga och nybyggda biomassaeldade anläggningar.

En ny innovativ centrifugalkondensationsskrubber och ett elfilter för mindre anläggningar kommer att utvecklas och optimeras med nära samarbete med lokala industrier såsom panntillverkare och operatörer. Forskningsarbetet för doktoranden involverar computational fluid dynamics (CFD) modellering på värmeåtervinning och partikelseparation, laboratorieexperiment och fältmätning med system i full skala. Projektet syftar till att optimera och demonstrera en teknisk ekonomisk lösning för att effektivt minska utsläpp av sub-mikrometer partiklar.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet får avse

 • minst 90 högskolepoäng inom ämnet kemiteknik, energiteknik, processteknik eller andra ämnen som rör det föreslagna forskningsämnet eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt inom eller utom Sverige.
 • bra språkkunskaper på engelska, och helst svenska
Bedömnings- och urvalskriterier
 • kunskap om Matlab, Python och CFD-modellering kommer att vara en merit.
 • Intresse och lämplighet för att delta i undervisning och andra aktiviteter vid institutionen.
Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Välkommen med din ansökan senast 25 juni. 

Kontaktpersoner:


Projektledare: Leteng Lin, leteng.lin@lnu.se, +46 (0)470-70 81 04

Prefekt: Jörgen Forss, jorgen.forss@lnu.se, +46 (0)470-70 82 33  

Frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till HR partner: Maja Johansson, maja.johansson@lnu.se, +46470708640

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat