arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Kemiteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Ämnet bygger på kunskaper inom kemi, termodynamik, mikrobiologi, matematik och ekonomi.

Inom forskarutbildningsämnet utförs experimentella studier från laboratorie- till pilotskala och i industriella tillämpningar, modellering och simulering av tekniska processer, samt processdesign och systemanalys. Inom ämnet studeras reaktionsteknik, separationsteknik och katalys, läkemedelsprocesser, bioraffinaderier och andra tillämpningar.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer inom projektet att huvudsakligen arbeta med att designa och testa en pilotanläggning för koldioxidinfångning och utvärdera aminabsorption med AMP/DMSO på tre olika kraftvärmeverk i Sverige. Arbetet kommer innebära experimentellt arbete både på labskala och på pilotskala, såväl som driftskörning av piloten på site. Under driftskörning av piloten kommer insamling och utvärdering av processen och processdata genomföras.

Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med handledarna, industripartners och andra forskare och doktorander i gruppen för innovativ processdesign vid Institutionen för kemiteknik. Vidare så förväntas doktoranden att gradvis ta mer och mer ansvar och initiativ för att driva forskningsprojektet framåt, framförallt mot slutet av studierna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 10 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

- ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete.
- Erfarenhet av aminabsorption för koldioxidinfångning.
- Arbetserfarenhet från industri.
- Erfarenhet av projektering eller konstruktionsprojekt inom processindustrin.
- God förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
- Eftersom det förväntas att doktoranden kan undervisa på civilingenjörsprogrammet är det meriterande att kunna kommunicera på svenska.

Vi letar efter en person som är:


- nyfiken,
- målorienterad,
- strukturerad och uthållig,
- tycker om praktisk problemlösning och har god analytisk förmåga,
- har god självkännedom.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning