arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemisk ekologi inom nGICE

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för växtskyddsbiologi, utlyser en forskarutbildningstjänst i kemisk ekologi inom nGICE.

Forskargruppen sjukdomsvektorer, vid institutionen för växtskyddsbiologi bedriver och främjar grundforskning i enlighet med samhällets behov, nationellt och internationellt, och applicerar denna kunskap för att utveckla nya övervaknings- och bekämpningsmetoder för användning i ett integrerat ramverk för att kontrollera sjukdomsspridande insekter. Vår tvärvetenskapliga analys av dessa insekters doftstyrda beteenden, och hur dessa regleras av yttre kemiska signaler samt den interna fysiologin, syftar till att identifiera mål för att reducera interaktionen mellan värddjur och sjukdomsbärare.

Max Planck Centret, next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE), är ett formellt samarbete mellan SLU, Lunds Universitet och Max Planck Stiftelsen. Målet med nGICE är att öka vår förståelse för hur globala klimatförändringar påverkar insekternas ekosystemtjänster, utbredningen av invasiva insektsarter och spridningen av sjukdomsvektorer i Europa, genom analys av insekternas doftkommunikationssystem.

Doktoranden ska analysera den genetiska grunden för värdpreferens hos sjukdomsspridande myggor.

Den genetiska grunden för värdpreferens hos sjukdomsspridande myggor
Innehållsbeskrivning:
Med stigande temperatur, ökande föroreningar och extrema vattennivåer har det skett en förändring i utbredningen av ett stort antal insektsarter, vilket lett till nya intra- och interspecifika interaktioner. Ett exempel är förändringen i utbredningen av två biotyper av myggan Culex pipiens, där hybrider av dessa agerar som brovektorer för West Nile-viruset. De båda biotyperna har en förkärlek att suga blod från människor respektive fåglar, medan hybriderna är opportunistiska i sitt födoval, vilket gör att de kan sprida smittan från fåglar till människor. Detta system erbjuder en möjlighet för oss att studera vilken roll genomet och specifika gener har i att forma beteenden. I detta projektet kommer den forskarstuderande att använda sig av ekologisk genomik, i kombination med kemisk-ekologisk metodik, för att identifiera de genetiska mekanismerna bakom myggornas värdpreferens. Målet med projektet är att identifiera de gener och dess varianter som styr värpreferens, att funktionellt karakterisera ett antal kemosensoriska gener, och utvärdera dess roll in vivo. Minst sex månader av tjänsten kommer att vara förlagd i Jena, Tyskland.

Kvalifikationer:

Den framgångsrika kandidaten ska ha en MSc i biologi, eller i ett relaterat ämne. Erfarenhet av ekologisk genomik är ett krav. Erfarenhet av beteendeanalys av insekter är meriterande. Han/hon ska skriva och tala flytande engelska, samt ha mycket bra kommunikationsfärdigheter. Kandidaten ska trivas att arbeta i grupp, samt ha förmågan att arbeta enskilt för att föra vår forskning framåt.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

1 januari 2021

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-09-30.

Ansökan måste innehålla: (1) Ansökningsblankett, (2) CV, (3) beskrivning av forskningserfarenhet, (4) uttalande om vetenskapliga intressen, samt (5) kontaktinformation till två referenspersoner.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat